Print

Disclaimer

G4S hjemmeside - Brugsbetingelser og -vilkår.

Materialet på denne hjemmeside er udarbejdet til det ene formål at informere om G4S Security Services A/S (G4S), dets moderselskab G4S plc. og samhandelspartnere og de serviceydelser, vi tilbyder.

G4S har brugt rimelig omhu og kompetence ved udarbejdelsen af indholdet på hjemmesiden, men giver dog ingen garanti for nøjagtigheden og fuldstændigheden af informationer på hjemmesiden eller informationer fra tredje part, udtrykkelig eller underforstået, via links på hjemmesiden.

Intet på denne hjemmeside udgør et tilbud, en anbefaling eller opfordring til salg, eller en ansøgning om et tilbud eller anbefaling til køb af aktier eller andele i G4S plc.

Når du søger adgang til denne hjemmeside, skal du acceptere, at i den udstrækning, loven tillader det, er G4S i intet tilfælde ansvarlig for nogen som helst skade (både direkte, indirekte og efterfølgende skade), hverken ved oprettelse af kontrakt eller kontraktbrud, som opstår med eller uden forbindelse med (a) informationerne på hjemmesiden eller fra tredje parter via links på hjemmesiden, samt (b) som følge af adgang eller manglende adgang til selve hjemmesiden.

Leveringen af serviceydelser og varer fra G4S er underkastet G4S’ kontraktlige standardbetingelser for sådanne serviceydelser og varer. Kopier af disse kan gives på anmodning.

Indholdet af denne hjemmeside er beskyttet af ophavsretsloven, og ligeledes er al G4S’ videnbaserede ejendom (inklusiv uden begrænsning varemærker, patenter og designrettigheder) og logoer inkluderet i materiale, som tilhører G4S. Materialet, der er tilgængeligt på denne hjemmeside, må kun lagres på en personlig computer, eller kopier udprintes til eget personligt, men ikke forretningsmæssigt brug, og hverken tekst eller grafiske og billedlige fremstillinger fra hjemmesiden må ændres, modificeres eller genbruges uden forudgående skriftlig samtykke fra G4S.