Print

Vores job som kontorelev i G4S

”At være allround kontorelev hos verdens største sikkerhedsfirma er både udfordrende og lærerigt”

NAVN  ||  Maria / Monica / Muhammet / Valdeta
STILLING  ||  Kontorelever med speciale i administration
ANSAT SIDEN  ||  2011/2012

I løbet af de 2 år som uddannelsen tager, kommer man igennem et praktisk og teoretisk forløb i de fleste af virksomhedens afdelinger. 

I elevtiden er man på skole i ca. 2 måneder fordelt over flere forskellige perioder, resten af tiden, er man på arbejde i selve virksomheden. 

I G4S er der altid 4 elever, to 1. års elever og to 2. års elever, hvilket er en kæmpe fordel, da eleverne har stor glæde af hinanden i hverdagen, og opbygger et godt fælleskab.

Som kontorelev kommer man som minimum rundt i 4 forskellige afdelinger, og herigennem får man indsigt i flere forskellige områder samt forståelse for, hvordan en virksomhed fungerer i sin helhed. 

Der er blandt andet mulighed for at komme i kundeservice som består af flere forskellige områder, hvor man får berøring med såvel privat som erhvervskunder. Derudover er der mulighed for at komme i drift, service, logistik eller økonomiafdelingen og derudover har man som elev, selv mulighed for, at ønske specifikke afdelinger. 

For at være elev i G4S er det vigtigt at man er omstillingsparat, fleksibel og har masser af gå-på-mod da man i uddannelsesforløbet indgår på lige fod med afdelingernes medarbejdere og varetager de samme opgaver. 

Som elev får du desuden kendskab til receptionen hvor du i perioder fungerer som afløser samt den interne postfunktion, hvor man får stort indblik i virksomhedens afdelinger. Derudover er eleverne med til at planlægge selskabets sociale arrangementer, hvilket gør, at man får et bedre kendskab til hele huset samt medarbejderne der arbejder her, også de afdelinger hvor man ikke kommer som elev. 

G4S er en meget fleksibel arbejdsplads i forhold til elever, og der lægges vægt på, at arbejdsliv og privatliv hænger sammen. 

Når man har afsluttet sit forløb som elev hos G4S, er der gode jobmuligheder da selskabet har stor interesse i, at beholde den indsigt og kompetence der er opnået i forbindelse med uddannelsen. 

G4S har stadig tidligere elever ansat, hvor nogen af dem startede i lære for 34 år siden.