Print

Mit job som rekrutteringschef i G4S

"Vi gør meget for at udvikle og fastholde de medarbejdere, vi har..."

NAVN  ||  Jo
STILLING  ||  Rekrutteringschef
ANSAT SIDEN  ||  2004
Som rekrutteringschef er det mit ansvar at optimere rekrutteringsprocessen samt støtte forretningens ledere i forbindelse med ansættelser. Derudover har jeg ansvaret for vores testværktøjer, som til alle tider skal være tidssvarende og brugbare.

G4S er en fantastisk arbejdsplads, som tager ansvar. Vi vil have de bedste medarbejdere, og med støtte fra HR gør vores ledere meget for at udvikle og fastholde de medarbejdere, vi har. Derudover har vi meget fokus på intern rekruttering, således at vores medarbejdere føler, at deres indsats bliver værdsat og åbent kan tale med deres leder om andre eller nye karrieremuligheder.

Jeg har i min stilling en stor berøringsflade med andre afdelinger og kolleger, og oplever, at der udvises stor respekt for hinanden og de kompetencer, vi hver især bidrager med. Tværgående projekter bidrager også til et godt samarbejde og netværk, og her er der store muligheder for deltagelse, hvis man byder til.

Socialt har vi et godt sammenhold, der bliver styrket af vores personaleforening, som byder på aktiviteter for enhver smag. Derudover har vi to årlige fester samt et bredt udvalg af personalegoder og tilbud, som vores medarbejdere er super glade for.

Som rekrutteringschef ser jeg mange uopfordrede ansøgninger, og det glæder mig, at så mange mennesker er interesseret i en arbejdsplads, som jeg selv er meget stolt af at være en del af. Derfor ligger det mig også meget på sinde, at vi behandler vores ansøgere med respekt, uanset om vi kan tilbyde ansættelse eller ej