Print

Mit job som salgssekretær i G4S

"Vi har mange spændende og afvekslende opgaver..."

NAVN  ||  Maiken
STILLING  ||  Salgssekretær
ANSAT SIDEN  ||  2004
Jeg har været ansat hos G4S siden efteråret 2004 og er stadig glad for at stå op og køre på arbejde hver morgen. Overordnet består mine arbejdsopgaver i at være backup for sælgerne, krydret med deltagelse i diverse projekter.

Jeg oplever, at der er en god balance mellem arbejde og privatliv, og at vi arbejder efter ”frihed under ansvar”.

Vi har mange spændende og afvekslende opgaver. Hvis man vil have udfordringer, handler det blot om at gribe nogle af de mange bolde, der bliver kastet op i luften. Vi planlægger og prioriterer selv, og det giver følelsen af at tage ansvar og løfte i flok. Jeg oplever meget stor fokus på medarbejderudvikling og trivsel og mener, at G4S gør meget for, at medarbejderne føler sig værdsat. F.eks. årlige udviklingssamtaler og Falck Healthcare, som giver os mulighed for at få blandt andet massage og zoneterapi i arbejdstiden.

Omgangstonen er uformel, og der hersker stor gensidig respekt mellem afdelinger og kolleger. Der er et meget afslappet forhold til hierarki, og humor og opgaveløsning går fint hånd i hånd.

Min stilling har udviklet sig meget i takt med mine erfaringer. Jeg oplever, at den enkelte medarbejder har rig mulighed for selv at præge sit arbejde og indhold, hvis man giver udtryk for, hvad man ønsker.