Print

Mit job som sikkerhedskonsulent i G4S

"Jeg bliver konstant udfordret og lærer derfor løbende noget nyt..."

NAVN  ||  Peer
STILLING  ||  Sikkerhedskonsulent
ANSAT SIDEN  ||  2003
Det der driver mig i jobbet som sikkerhedskonsulent i G4S, er det relationsbaserede kundeforhold, og følelsen af at man får udviklet en sikringsløsning, der stemmer overens med kundens behov. Desuden er det en stor fordel, at mit arbejde kan udføres med stor frihed (under ansvar) og egen planlægning.

Jeg har været ansat i G4S siden 2003 og har i perioden til nu haft med flere forskellige kundesegmenter at gøre. Jeg startede som junior konsulent, hvor jeg fik tildelt et distrikt i Detail markedet. Efter et stykke tid med Detail markedet fik jeg lov at prøve kræfter med Handel og Industri segmentet. Her er jeg også ansat i dag, men nu som sikkerhedskonsulent med fokus på en række faste navngivne kunder.

Mine opgaver består af kundemøder, rapportering, udarbejdelse af tilbud, projektering og rådgivning, som i sidste ende gerne resulterer i salg af et af de mange sikringsprodukter vi udbyder. Da jeg ikke selv har en teknisk baggrund, bliver jeg konstant udfordret på vores produkters virkemåde og anvendelsesmuligheder, hvilket bevirker, at jeg løbende lærer noget nyt og får nye og anderledes arbejdsopgaver. Dagligdagen bliver derfor aldrig kedelig.

Min stilling kræver, at jeg har meget kontakt til de interne afdelinger i G4S, som udover mine kundekontakter bevirker, at jeg dagligt har en bred berøringsflade - og dette sociale aspekt sætter jeg stor pris på.