S8A

Tilbage

Alarm

Når der udløses en alarm, blinker det pågældende områdes LED og alarm-LED'en på betjeningspanelet. Hvis statusvisningen er aktiv, vil LED'en først begynde at blinke, når en brugerkode er indtastet. Meddelelsen med tid og dato vises ikke længere i displayet.

Et område kan have flere zoner tilknyttet. Når der udløses en alarm, er det vigtigt, at du ved nøjagtigt hvilken zone, der er årsag til problemet, så du hurtigt kan reagere på det.


Hvad sker der, når der udløses en alarm

Der er forskellige alarmtyper, og de optræder i forskellige situationer.

Alarm

Udløsning af alarm

En alarm udløses, hvis:

 • Området er tilkoblet, og en af dens zoner aktiveres. F.eks. hvis en dør brydes op.

 • Området er frakoblet, og en 24-timers zone aktiveres. F.eks. hvis en overfaldsknap eller en sabotagekontakt aktiveres.

 • Reaktion

 • Den nøjagtige alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (sirener osv.).

 • LED'en på betjeningspanelet blinker hurtigt. Område-LED'en på betjeningspanelet identificerer stedet, hvor alarmen er udløst.

 • Når det er programmeret, sendes alarmen til kontrolcentralen
 • Systemalarm

  Udløsning af alarm

 • Denne alarm kan udløses når som helst.

 • Den udløses, når sikkerhedsudstyret (f.eks. centralen) er blevet saboteret, eller hvis der konstateres en fejl.

 • Reaktion

 • Den nøjagtige alarmreaktion afhænger af, hvordan systemet er programmeret (flash, sirener osv.).

 • Du kan kun afstille en systemalarm, hvis din PIN-kode autoriserer dig til det, og hvis fejlen er udbedret.

 • Når det er programmeret, kontaktes kontrolcentralen automatisk af systemet.
 • Visning af en alarm

 • Efter frakobling vises alle alarmer på skærmen.

 • Det første skærmbillede viser alarmtypen. Det andet viser alarmens kilde. I den anden linje vises, om der er flere alarmer for denne kilde.
 • Afstilling af en alarm

 • Du skal frakoble det pågældende område for at kunne slukke for sirener og klokker.

 • Hvis der er aktiv alarm er afstillingsproceduren den samme som for standard frakobling. Når systemet er frakoblet, bliver du bedt om at bekræfte alarmerne. Dette er kun muligt, hvis problemet er løst.
 • Bekræfte alarmen

 • Hvis du har tilladelse, kan du bekræfte alarmen ved at trykke på OFF.

 • Alarmen kan ikke bekræftes, hvis dens årsag stadig er aktiv. F.eks. hvis der stadig er zonesabotage. Fejlen skal rettes, inden du bekræfter alarmen.

 • Alle alarmer skal bekræftes. Under alarmbekræftelsen viser en tæller antallet af tilbageværende alarmer, der stadig venter på at blive bekræftet. Hvis du ikke bekræfter efter frakobling, bliver du bedt om det inden næste tilkobling eller efter næste frakobling, indtil alle alarmer er bekræftet.
 • Gangtest

 • Meddelelse: Hvis systemet er programmeret til en regelmæssig brugergangtest, vil systemet nogle gange under tilkobling bede dig om at udføre område-gangtesten.

 • Zoner: For at gennemføre gangtesten skal du gå til alle de zoner, der mangler at blive testet. Systemets administrator skal informere brugerne om de zoner, der skal testes for at gennemføre gangtesten.

 • Behovet: Nødvendigheden af gangtesten afhænger af systemindstillingerne, og om de programmerede zoner har været aktiveret inden for de sidste 4 timer.

 • Gennemførsel: Du kan gennemføre gangtesten manuelt. Gå til indexet i den avancerede menu, og vælg det sidste punkt i indexet: "Service". Du kan navigere videre til indexet ved at trykke på denne knap:
  Index
 • Problemer

  Problemer, der kan opstå:

  Defekt zone

 • Den defekte zone vil fortsætte med at udløse en alarm, indtil den er isoleret fra systemet.

 • G4S har tilladelse til at isolere den defekte zone, hvis det er nødvendigt.

 • Så snart den defekte zone er isoleret, eller problemet er løst, afstilles alarmen automatisk.

 • PIN-kode virker ikke, når du forsøger at bekræfte en alarm

 • Du kan kun bekræfte en systemalarm, hvis din PIN-kode er autoriseret til det.

 • Du kan kun bekræfte alarmer for de områder, som du er autoriseret til via din PIN-kode. Hvis du forsøger at bekræfte en alarm, selvom du ikke er autoriseret til det, kan du komme til at tilkoble/frakoble området i stedet.

 • Betjeningspanelet reagerer ikke på tastetryk

 • Denne situation kan opstå, selvom der ikke er fejl i systemet.

 • Betjeningspanelet blokeres, hvis du taster forkert kode 3 gange.

 • Efter 2 minutters pause kan betjeningspanelet bruges igen.