S8A

Tilbage

ATS-alarm menu

Overordnet

I ATS-alarm menuen kan du finde funktioner til udførelse af forskellige opgaver. Nogle af funktionerne er kun beregnet til bestemte installationer, og derfor kan nogle funktioner være utilgængelige for dig. Af den grund kommer du måske ikke til at se alle menufunktioner, når du åbner menuen, men kun de funktioner, som din PIN-kode er autoriseret til at bruge. Du kan finde følgende beskrivelser: "Udkoble zoner, menu 1", "Centralstatus, menu 4", "Skift PIN, menu 5", og "Brugere, menu 7".

Autorisation

Hvis du forsøger at vælge en funktion, der ikke er autoriseret i din brugerkonto, vises denne meddelelse på displayet:

FEJL
Adgang nægtet

Selv om du måske er autoriseret til en menufunktion, er det ikke sikkert, du har adgang til alle dens informationer. Du kan kun få adgang til informationer, om de områder der er tildelt til din brugerkonto.

Menufunktionerne

Menufunktionerne er nummererede i ATS-alarmsystemet. F.eks. "Udkoble zoner, menu 1". Nummereringssystemet bruges også i denne vejledning.

Menunummeret refererer også til en tastesekvens, der kan indtastes for at åbne den. Hvis du f.eks. ønsker at åbne menu 7.2 Gangtest, kan du trykke 7,2 efter at have åbnet brugermenuen.

Lukke menuen

Hvis du åbner menuen og ikke trykker på nogen tast i tre minutter, går du automatisk ud af menuen. Det er god praksis at sørge for at gå ud af menuen ved at bruge CLEAR-knappen i stedet for timeout-funktionen. Hvis andre bruger menuen, inden den lukkes med timeout, bliver de brugte funktioner logført med dit brugernummer.

Åbne menu

Inden du starter, skal du sikre dig, at velkomst-skærmbilledet vises på skærmen.

G4S
TIR 29 Apr 08:55


Tryk på MENU, og derefter er der afhængigt af systemindstillingerne følgende mulige metoder til at åbne menuen. Tryk på den metode, der passer til dine indstillinger, for at se fremgangsmåden.

Kort PIN-kode Kort & PIN-kode
Close

Vis dit kort til læseren.

Close

1. Indtast din PIN-kode.
2. Tryk på ENTER.

Close

1. Vis dit kort til læseren.
2. Indtast din PIN-kode.
3. Tryk på ENTER.


Efterfølgende kommer nedenstående muligheder frem på displayet. Tryk på knapperne for at se instrukserne.

Skift valg Åbn menufunktion Vis Hjælp Forlad en menufunktion
Close

Handling: Tryk OP eller NED.

Resultat: Vælg foregående eller næste menufunktion.

Close

Handling: Indtast menufunktionens nummer. Eller tryk på ENTER eller HØJRE for at åbne den valgte.

Resultat: Spring til bestemt menufunktion.

Close

Handling: Tryk på HJÆLP.

Resultat: Beskrivelse af det valgte menupunkt vises (hvis tilgængelig).

Close

Handling: Tryk VENSTRE eller CLEAR.

Resultat: Forlad menufunktionen.

Menufunktioner

Udkoble zoner, menu 1

"Udkoblings"-funktionen bruges til at udkoble zoner og holde dem udenfor sikkerhedssystemet indtil næste frakobling. Der kan være situationer, hvor du ønsker at udkoble en zone. Hvis du f.eks. ønsker at lade et vindue stå åbent, mens systemet er tilkoblet. Ved at udkoble den zone, der sikrer vinduet, udløser du ikke en alarm, når du tilkobler systemet.

Udkoble aktive zoner
Close

Det er også muligt at udkoble aktive zoner, når et område tilkobles. Se evt. "Aktive zoner" under "Til- og frakobling" i indexet i den avancerede vejledning, hvis du ønsker flere oplysninger.

Hvis du vil udkoble eller ophæve udkobling af zoner, skal du åbne menuen "Udkoble zoner, menu 1". Det næste der sker afhænger af, om der er aktive zoner eller ej:


Alle zoner er normale

Du kan udkoble normale zoner, hvis du kender deres zonenummer.

1>"Zonenavn"
Oph udkob

 1. Brug OP og NED-knapperne til at rulle gennem zonerne.
 2. Tryk på zonenummer eller brug ENTER-tasten for at ændre status for den valgte.
 3. Du kan ændre dens status med OP og NED-knapperne.
 4. Bekræft ændringerne med ENTER.
 5. Tryk på CLEAR to gange for at forlade programmering.

Aktive zoner

Der er en eller flere aktive zoner:

1>"Zonenavn"
Aktiv

Disse zoner oplistes en ad gangen:

 1. Når zonerne vises en ad gangen, kan du rulle med OP og NED-knapperne.

 2. Tryk på ENTER for at udkoble en zone. Denne bekræftelse vises:

  1>"Zonenavn"
  Udkoblet


 3. Hvis du ikke har retten til at udkoble den valgte zone, vises følgende advarsel:

  ADVARSEL
  Ingen adgang


 4. Tryk på CLEAR for at forlade programmering.

Centralstatus, menu 4

Funktion

 • Brug denne menu til at få en liste over alle zoner, der er i alarm, sabotagealarm, udkoblede eller aktive, samt alle systemalarmer.

 • Der er tilgængelige menufunktioner, der viser disse tilstande hver for sig. Denne funktion kan imidlertid bruges til at kontrollere alle zoner, som kræver opmærksomhed.

 • Panelets status

  Hvis du har tilladelse, kan du se panelets aktuelle status via menu 4. Følgende data kan ses:

 • Se åben zone: Se zoner, der ikke er i normal tilstand. Den øverste linje viser den zone, der ikke er i normal tilstand. Nederste linje viser zonestatus.

 • Alarmer: Se og bekræft ventende alarmer.

 • Fejl: Se aktive fejl.
 • Skift PIN, menu 5

  PIN-kode
  **********

  Hvis du har tilladelsen, kan du ændre din PIN-kode i menu 5. PIN-koder kan konfigureres på en af nedenstående måder. Tryk på knapperne for at se instruktionerne.

  Systemet generer PIN Manuel indtastning
  Close

  PIN-koder genereres af systemet. Brugeren kan kun anmode om at få genereret en ny PIN-kode. PIN-koden genereres, når der trykkes på ENTER i denne menu. Når koden er genereret, vises den.

  Close

  PIN-koder skal indtastes manuelt. Hvis du har tilladelsen, kan du indtaste den unikke PIN-kode, du ønsker. Tryk ENTER, hvis du vil ændre din PIN-kode. Indtast PIN-koden igen for at bekræfte.

  PIN-koder skal være unikke. Samme PIN-kode kan ikke tildeles til mere end en bruger. Systemet vil ikke acceptere indlægningen af en PIN-kode, som allerede er i brug.

  Brugere, menu 7

  Brug denne menu til at tilføje, redigere eller slette brugere i systemet. Dette menupunkt beskrives under punktet "Brugere", som er det andetsidste punkt i indexet i den avancerede vejledning. Klik på denne knap for at navigere til indexet:
  Index