S8A

Tilbage

Brugere

Funktion

0>Tilføj Bruger
2 Systemansvarl

Brug denne menu til at tilføje, redigere eller slette brugere i systemet. Der kan programmeres op til 50 brugere.

Indstillinger

For hver bruger skal der oprettes følgende indstillinger:

 • Nummer (et bruger-ID mellem 1 og 50)
 • Navn
 • PIN
 • Autorisation

  Close

  Det er ikke sikkert, at din brugergruppe tillader dig at programmere PIN-koder, og selvom du har adgang til denne funktion, kan der stadig være begrænsninger for, hvilke brugere du kan opdatere. Man kan lave følgende indstillinger, hvis man er autoriseret til det:

 • Brugerens ID-kortnummer
 • Brugergruppen, der afgør, hvilke funktioner brugeren har adgang til
 • Sprog

 • Tilføj bruger, menu 7.0

  Funktion

  Bruges til at tilføje en bruger.

  Oprettelse

  Når brugeren er oprettet, vises følgende meddelelse:

  INFO
  Bruger tilføjet

  Den nye bruger får som standard navnet "Bruger N" og placeres sidst på brugerlisten. Du kan nu redigere brugeroplysningerne for den nye bruger.


  Rediger bruger, menu 7.n

  Vælg den bruger, der skal redigeres. I nedenstående punkter beskrives de relevante menupunkter, som du kan bruge, når du skal redigere brugerne.

  Brugernavn, menu 7.n.1

  1> Bruger navn
  Bruger 6

  Tryk på ENTER for at redigere navnet eller X (slet) for at afslutte.

  Brugernavnet er som standard "Bruger N", hvor N er brugernummeret. Navnet kan have op til 16 tegn.

  Skift PIN, menu 7.n.2

  2>PIN
  ***********

  PIN-koder i systemet konfigureres på følgende måde:

  1. Ved at trykke på ENTER kan man redigere PIN-koden for en valgt bruger.

  2. Indtast ny kode og tryk derefter på ENTER.

  3. Tryk på X eller CLEAR for at afslutte PIN-kode-valget.

  Systemet vil ikke acceptere oprettelsen af en PIN-kode, der allerede er i brug.

  Brugerkort, menu 7.n.3

  3>Brugerkort
  ***********

  Menuen Brugerkort giver dig mulighed for at oprette adgangskort for brugerne: Tryk ENTER + ENTER og indlæs kortet på betjeningspanelet. Dette er kun muligt på LCD-betjeningspaneler med integrerede læsere.

  Sprog, menu 7.n.5

  5>Sprog
  ENGELSK UK

  Hver bruger kan have menuer på sit eget sprog. Sproget vælges efter ønske i relation til den oprettede bruger.

  Brugergrupper, menu 7.n.6

  Funktion

  Denne menu anvendes til at sammensætte en ny brugers rettigheder og til at betjene (til-/frakoble) relaterede områder.

  1>Ledig
  2 Ledig

  Menuen bruges til at vælge brugergrupper (områder) til den aktuelle bruger.


  Tilknytning af grupper

  En bruger kan tilknyttes op til 8 forskellige brugergrupper. Vælg en af de 8 "Ledig" positioner, når du skal oprette en bruger. Herefter bliver du bedt om at vælge en af de præsenterede foruddefinerede brugergrupper.

  02>System ansv
  03 Område 1

  Vælg den relevante brugergruppe, der skal knyttes til den nye bruger. Hvis der ønskes rettigheder til mere end et område, foretages tilsvarende for endnu en eller flere af de resterende "Ledig" positioner.


  Skift Brugergruppe

  Hvis en valgt position allerede er tilknyttet en brugergruppe, bliver du flyttet til menuen "Skift BG".

  01>Skift BG
  Brugergruppe 3

  Nu kan du foretage dig et af følgende:

 • Skift den tildelte brugergruppe: tryk på ENTER for at gå til listen over brugergrupper og vælge en anden brugergruppe.

 • Fjern den tildelte gruppe: tryk på NED-knappen for næste menupunkt, og tryk på ENTER. Tryk derefter på NED-knappen for OK, og afslut med ENTER.

 • Skema-oversigt

  I PDF-vejledningen som er tilgængelig på G4S' hjemmeside, kan du finde et skema "Bruggergrupper/brugere" på side 39, som du kan bruge som oversigt over oprettede brugere. Du kan komme direkte til PDF'en ved at trykke på denne knap (du forlader dermed denne web-app):
  PDF vejledning S8A

  Fjern Bruger, menu 7.n.8

  For at fjerne en bruger skal du:

 • 1. Vælg en bruger med markøren eller indtast brugernummeret, og gå til menuen "Fjern bruger". Displayet viser:

  6> Fjern bruger
  Annuller


 • 2. Vælg OK, og tryk på ENTER.
 • Gentag de to punkter for at slette andre brugere, eller tryk på X for at afslutte og gå til et højere menuniveau.

  Autorisation
  Close

  Du kan ikke slette en bruger, hvis din brugergruppe ikke giver dig tilladelse til det.