S8A Guide

Tilbage

PIN og kort

PIN-kode

Du skal have en PIN-kode og/eller et kort for at kunne bruge ATS-alarmsystemet. En PIN-kode er et unikt nummer, der har 6 cifre.

Brugerkonto

Administratoren af sikkerhedssystemet har konfigureret din brugerkonto med en PIN-kode og/eller kortoplysninger. Derudover har du fået tildelt funktioner, der giver dig mulighed for at udføre særlige opgaver som f.eks. at tilkoble og frakoble systemet. Du har kun adgang til menufunktioner, der er aktiveret i din brugerkonto. Når du forsøger at få adgang til en funktion, du ikke har tilladelse til, får du følgende meddelelse:

FEJL
Adgang nægtet

Brug af menu

Hvis du åbner menuen og ikke trykker på nogen tast i tre minutter, går du automatisk ud af menuen. Det er god praksis at gå ud af menuen ved at bruge CLEAR-knappen i stedet for timeout-funktionen. Hvis andre bruger menuen, inden den lukkes med timeout, bliver den brugte funktion logført med dit brugernummer.