S8A

Tilbage

Til- og frakobling

Hvornår der tilkobles

Sikkerhedssystemet skal tilkobles, hvis du er den sidste person, der forlader bygningen (eller området) f.eks. ved arbejdstidens ophør. Når der er tilkoblet, vil aktivering af detektorer udløse en alarm.

Hvornår der deltilkobles

Hvis du fortsat befinder dig i bygningen eller området, er det muligt kun at tilkoble en del af bygningen eller området. Du kan f.eks. sikre din garage, mens du stadig er i huset. Hvis en alarm bliver udløst, bliver den eksterne sirene ikke aktiveret. Melding til kontrolcentralen kan stadig afsendes, afhængigt af indstillingerne i systemkonfigurationen. Kontakt G4S, hvis du ønsker flere oplysninger.

Du kan bruge deltilkobling til skalsikring, når du f.eks. vil beskytte dit hus om natten og selv blive inden døre. Du kan bevæge dig rundt inde i huset, men hvis nogen prøver at komme ind igennem sikrede døre eller vinduer uden at frakoble, udløser det en alarm uden aktivering af ekstern sirene. Melding til kontrolcentralen kan stadig afsendes, afhængigt af indstillingerne i systemkonfigurationen. G4S har flere oplysninger.

Hvornår der frakobles

Hvis området, du ønsker at gå ind på, er tilkoblet, skal du først frakoble alarmsystemet, inden du kan komme ind. Ellers vil du udløse en alarm. Afhængigt af systemkonfigurationen kan du se, om et område er tilkoblet, fordi LED'en på betjeningspanelet vil lyse rødt. Hvis statusvisningen er deaktiveret, er det kun lysnet LED'en der lyser. Når en gyldig kode er indtastet, vises systemets status.

I de fleste tilfælde vil en indgangsbipper indikere, at systemet skal frakobles, hvis ikke der skal udløses en alarm.


Tidsperiode

Tidsperiode ved tilkobling

Når du først har tilkoblet systemet, skal du forlade bygningen (eller området) inden for en forudindstillet tid ("udgangstid"), da du ellers vil udløse alarmen. Systemets administrator skal informere alle om denne tidsgrænse. Normalt hører du en bipper i den tid, du har til at forlade bygningen. Sørg for, at du ved, hvilken vej du vil gå, når du forlader bygningen.

Tidsperiode ved frakobling

Når systemet er tilkoblet, kan du frakoble inden for en forudindstillet tid ("indgangstid"), da du ellers vil udløse alarmen. Indgangstiden starter typisk, når du aktiverer systemets forbikobler eller åbner døren til adgangvejen. Systemets administrator skal informere alle om denne tidsgrænse. Normalt vil du høre en bipper i den tid, du har til at frakoble.

Frakobling ved udløst alarm

Hvis der er en aktiv alarm, når du frakobler systemet, afstilles alarmen. Du skal finde ud af, hvad der udløste alarmen og sørge for, at det ikke sker igen. Se evt. mere under "Alarm - det skal du gøre". Du kan finde punktet i indexet i den avancerede vejledning. Du kan evt. navigere videre til indexet ved at trykke på denne knap:
Index


Når du ikke kan til- eller frakoble

ADVARSEL
Ingen adgang

Du har måske ikke tilladelse til at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen af en af følgende grunde:

Paneler, kort og PIN-kode

 • Programmering af panel: Dit betjeningspanel er måske programmeret til kun at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for, at du ved, hvilket betjeningspanel du skal bruge, hvis der findes mere end et i bygningen.

 • Programmering af PIN-kode og kort: Din PIN-kode og/eller dit kort er programmeret til kun at tilkoble/frakoble bestemte områder i bygningen. Du skal være klar over, hvilke områder du har tilladelse til at tilkoble/frakoble.

 • Flere betjeningspaneler: Dit alarmsystem kan have mere end et betjeningspanel. I så fald kan de hver især være programmeret til kun at tilkoble/ frakoble bestemte områder i bygningen. Sørg for, at du bruger det korrekte betjeningspanel til de områder, du ønsker at tilkoble/frakoble.
 • Aktive zoner

  Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er en åben zone, som f.eks. en magnetkontakt på en dør eller et vindue. Inden tilkobling skal du altså sørge for, at alle døre og vinduer er lukkede. Hvis der er en åben zone, når du forsøger at tilkoble systemet, får du meddelelsen:

  CHECK SYSTEM
  Alarmer

  Alle aktive zoner bliver registreret:

  1>Zone aktiv
  "Zonenavn"

  Tilkobling af områderne er nu forbudt. Hvis de indikerede zoner skal stå åben (hvis du f.eks. skal lade et vindue stå åbent), kan problemet måske løses med en af de følgende metoder:

 • Annullering: Annuller tilkobling ved at trykke på CLEAR-knappen. Log på menuen for at udkoble zonen, hvis den skal forblive aktiv. Forsøg at tilkoble igen efter at have udkoblet den aktive zone. Se evt. "Udkoble zoner" under "ATS-alarm menu", hvis du ønsker flere oplysninger. Gå til indexet i den avancerede vejledning og vælg "ATS-alarm menu". Du kan trykke på denne knap for at gå direkte til indexet:
  Index
 • Udkobling: Zonen udkobles fra tilkoblingsmenuen. Dette er kun muligt, hvis du råder over de korrekte funktioner. Det virker kun på zoner, som det er tilladt at udkoble. Tryk på OFF for at udkoble.

  1>"Zonenavn"
  ----------------------


  Udkoblet
  Alarmer

  Hvis der er flere aktive zoner, kan dette trin gentages

 • Aktive fejl

  CHECK SYSTEM
  Fejl


 • Du kan ikke tilkoble et område, hvis der er bestemte systemfejl til stede. Listen over fejl, der forhindrer tilkobling, defineres af G4S. Det er muligt midlertidigt at deaktivere disse advarsler på samme måde som med aktive zoner (se ovenfor).

 • Administrator skal give autoriserede brugere besked på dette.
 • Udkoblede zoner og fejl

  Hvis der er udkoblede fejl eller zoner, er det nødvendigt at bekræfte oplysninger om det.

  ADVARSEL
  Udkoblet

 • Registrering: Alle de udkoblede zoner og fejl bliver registreret.

  1>Udkoblet
  "Zonenavn"


  Akkufejl
  Udkoblet


 • Bekræftelse: Tryk på ENTER for at bekræfte advarslen. Herefter fortsætter proceduren med tilkobling.

 • Annuller: Annuller tilkobling ved at trykke på CLEAR-knappen. Når du har fundet ud af, hvilke zoner der er aktive, skal du kontrollere disse og løse problemet (f.eks. lukke en dør). Genoptag tilkoblingsproceduren.

 • Systemets administrator skal informere brugerne om, hvilke betjeningspaneler de kan bruge, og hvilke områder de kan til- og frakoble.

 • LCD-betjeningspanel

  Tilkobling af områder

  Fremgangsmåde

  Afhængigt af systemkonfigurationen er der forskellige metoder, hvormed man kan tilkoble områder via LCD-betjeningspanelet. Tryk på nedenstående knapper for at se instrukserne.

  Tilkobling med brug af:

  Kort PIN-kode Kort & PIN-kode 3 x Kort
  Close

  1. Tryk på ON.
  2. Vis dit kort til læseren.

  Close

  Tastesekvensen afhænger af alarmens systemkonfiguration. Vælg den valgmulighed, der passer til din tyverialarm.

  Valgmulighed A:
  1. Tryk på ON.
  2. Indtast din PIN-kode.
  3. Tryk på ENTER.

  Valgmulighed B:
  1. Indtast din PIN-kode.
  2. Tryk på ON.

  Close

  Tastesekvensen afhænger af alarmens systemkonfiguration. Vælg den valgmulighed, der passer til din tyverialarm.

  Valgmulighed A:
  1. Tryk på ON.
  2. Vis dit kort til læseren.
  3. Indtast din PIN-kode.
  4. Tryk på ENTER.

  Valgmulighed B:
  1. Vis dit kort til læseren.
  2. Indtast din PIN-kode.
  3. Tryk på ON.

  Close

  Indlæs kort 3 gange.


  Områder

 • Vælg områder, hvis du bliver bedt om det.

 • Se også punktet "Viste områder" længere nede, hvis du ønsker flere oplysninger.

 • Udkoblede zoner

 • Hvis der er udkoblede zoner i de valgte områder, bliver de vist på displayet.

 • Tryk på ENTER, hvis du ønsker at fortsætte tilkoblingen. Ellers kan du trykke på CLEAR for at annullere processen.

 • Tilkobling gennemført

 • Udgangsbipper lyder. Dette kan være en konstant eller pulserende tone.

 • Forlad bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute.

 • Udgangsbipper slukker.

 • Når det er tilkoblet, lyser områdets LED rødt.

 • Efter en forsinkelse deaktiveres statusvisningen, og LED's slukkes, hvis det er programmeret.
 • Deltilkobling af områder

  Fremgangsmåde

  Afhængigt af systemkonfigurationen er der forskellige metoder, hvormed man kan deltilkoble områder via LCD-betjeningspanelet. Tryk på nedenstående knapper for at se instrukserne.

  Deltilkobling med brug af:

  Kort PIN-kode Kort & PIN-kode
  Close

  1. Tryk på DELTILKOBLING.
  2. Vis dit kort til læseren.

  Close

  Tastesekvenserne afhænger af systemets konfiguration. Vælg den valgmulighed, der passer til dit alarmsystem.

  Valgmulighed A:
  1. Tryk på DELTILKOBLING.
  2. Indtast din PIN-kode.
  3. Tryk på ENTER.

  Valgmulighed B:
  1. Indtast din PIN-kode.
  2. Tryk på DELTILKOBLING.

  Close

  Tastesekvenserne afhænger af systemets konfiguration. Vælg den valgmulighed, der passer til dit alarmsystem.

  Valgmulighed A:
  1. Tryk på DELTILKOBLING.
  2. Vis dit kort til læseren.
  3. Indtast din PIN-kode.
  4. Tryk på ENTER.

  Valgmulighed B:
  1. Vis dit kort til læseren.
  2. Indtast din PIN-kode.
  3. Tryk på DELTILKOBLING.


  Områder

 • Vælg områder, hvis du bliver bedt om det.

 • Se også punktet "Viste områder" længere nede, hvis du ønsker flere oplysninger.

 • Udkoblede zoner

 • Hvis der er udkoblede zoner i de valgte områder, bliver de vist på displayet.

 • Tryk på ENTER, hvis du ønsker at fortsætte tilkoblingen. Ellers kan du trykke på CLEAR for at annullere processen.

 • Deltilkobling gennemført

 • Udgangsbipper lyder, hvis den er programmeret. Dette kan være en konstant eller pulserende tone.

 • Udgangsbipper slukker.

 • Når det er deltilkoblet, lyser områdets LED rødt.

 • Efter en forsinkelse deaktiveres statusvisningen, og LED's slukkes, hvis det er programmeret.
 • Frakobling af områder

  Fremgangsmåde

  1. Aktiver forbikobler ved indgangen.
  2. En pulserende indgangstone begynder.
  3. Gå ind i bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute.
  4. Foretag frakobling.

  Afhængigt af systemkonfigurationen er der forskellige metoder, hvormed man kan frakoble områder via LCD-betjeningspanelet. Tryk på nedenstående knapper for at se instrukserne.

  Frakobling med brug af:

  Kort PIN-kode Kort & PIN-kode 1. Kort
  Close

  1. Tryk på OFF.
  2. Vis dit kort til læseren.

  Close

  Tastesekvenserne afhænger af systemets konfiguration. Vælg den valgmulighed, der passer til dit alarmsystem.

  Valgmulighed A:
  1. Tryk på OFF.
  2. Indtast din PIN-kode.
  3. Tryk på ENTER.

  Valgmulighed B:
  1. Indtast din PIN-kode.
  2. Tryk på OFF.

  Close

  Tastesekvenserne afhænger af systemets konfiguration. Vælg den valgmulighed, der passer til dit alarmsystem.

  Valgmulighed A:
  1. Tryk på OFF.
  2. Vis dit kort til læseren.
  3. Indtast din PIN-kode.
  4. Tryk på ENTER.

  Valgmulighed B:
  1. Vis dit kort til læseren.
  2. Indtast din PIN-kode.
  3. Tryk på OFF.

  Close

  Vis dit kort til læseren.


  Områder

 • Vælg områder, hvis du bliver bedt om det.

 • Se også punktet "Viste områder" længere nede, hvis du ønsker flere oplysninger.

 • Frakobling gennemført

 • Indgangsbipper stopper, og områderne er frakoblet.

 • LED'er slukkes, og tid og dato vises.

 • Læser med kode-tastatur

  Tilkobling af områder

  Fremgangsmåde

  Afhængigt af systemkonfigurationen er der forskellige metoder, hvormed man kan tilkoble områder via et kode-tastatur. Tryk på nedenstående knapper for at se instrukserne.

  Tilkobling med brug af:

  Kort PIN-kode Kort & PIN-kode 3 x Kort
  Close

  1. Tryk på ON.
  2. Vis dit kort til læseren.

  Close

  1. Tryk på ON.
  2. Indtast din PIN-kode.
  3. Tryk på ENTER.

  Close

  Tastesekvenserne afhænger af systemets konfiguration. Vælg den valgmulighed, der passer til dit system.

  Valgmulighed A:
  1. Tryk på ON.
  2. Vis dit kort til læseren.
  3. Indtast din PIN-kode.
  4. Tryk på ENTER.

  Valgmulighed B:
  1. Vis dit kort til læseren.
  2. Indtast din PIN-kode.
  3. Tryk på ON.

  Close

  Indlæs kort 3 gange.


  Tilkobling ikke mulig

 • Hvis handlingen ikke er mulig, bipper tastaturet 7 gange.

 • Tilkobling gennemført

 • Udgangsbipper lyder. Dette kan være en konstant eller pulserende tone.

 • Forlad bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute.

 • Udgangsbipper slukker.

 • Når det er tilkoblet, lyser områdets LED rødt.

 • Efter en forsinkelse deaktiveres statusvisningen, og LED's slukkes, hvis det er programmeret.
 • Frakobling af områder

  Fremgangsmåde

  1. Aktiver forbikobler ved indgangen.
  2. En pulserende indgangstone begynder.
  3. Gå ind i bygningen/området via den angivne indgangs-/udgangsrute.
  4. Foretag frakobling.

  Afhængigt af systemkonfigurationen, er der forskellige metoder, hvormed man kan frakoble områder via et kode-tastatur. Tryk på nedenstående knapper for at se instrukserne.

  Frakobling med brug af:

  Kort PIN-kode Kort & PIN-kode Kort eller PIN-kode
  Close

  1. Tryk på OFF.
  2. Vis dit kort til læseren.

  Close

  1. Tryk på OFF.
  2. Indtast din PIN-kode.
  3. Tryk på ENTER.

  Close

  1. Tryk på OFF.
  2. Vis dit kort til læseren.
  3. Indtast din PIN-kode.
  4. Tryk på ENTER.

  Close

  Vis dit kort til læseren.


  Frakobling gennemført

 • Indgangsbipper stopper, og områderne er frakoblet.

 • LED'er slukkes.

 • Kortlæser

  Til- og frakobling

  Hvis det er programmeret, er det muligt at tilkoble systemet med 3 x kort (dvs. indlæse kortet tre gange), og frakoble systemet med 1. kort (dvs. vise kortet til læseren en enkelt gang). I dette tilfælde fungerer det på samme måde som med kode-tastatur, som er beskrevet ovenfor.


  Viste områder under tilkobling/frakobling

  Områder vises ikke

  Hvis dit system ikke er programmeret til at vise de områder, der er tildelt til din PIN-kode på LCD-displayet, bliver alle disse områder automatisk tilkoblet/frakoblet (forudsat alle zoner er normale). Område LED'er tændes, når tilkoblings- eller frakoblingsproceduren er gennemført.

  Områder vises

  Hvis områderne, der er tildelt til din PIN, vises, vises alle de områder, der frakobles.

  Eksempel:

  0>Alle
  1 "Områdenavn"

  Du har nu følgende muligheder:

  Til-/frakoble alle områder Til-/frakoble et område Skift valg Annuller
  Close

  Tryk på 0, så tilkobler/frakobler du alle områder.

  eller

  Vælg "0 Alle" og tryk på ENTER, så kommer du tilbage til det oprindelige display.

  Close

  Indtast områdenummer eller vælg et bestemt område med OP og NED-knapperne og tryk derefter på ENTER, så indkobler eller frakobler du det valgte område.

  Close

  Tryk på OP eller NED, så bladrer du gennem områderne på listen.

  Close

  Tryk på CLEAR, så afslutter du. Du kommer tilbage til det oprindelige display. Områder, der allerede er tilkoblet/frakoblet, beholder deres status.


  Gennemførsel

 • Område-LED's tændes, når tilkoblings- eller frakoblingsproceduren er gennemført.