S8A

Tilbage

FAQ

Få svar på de oftest stillede spørgsmål.


1. Hvad gør jeg, hvis jeg udløser en alarm?

Svar

Følg nedenstående instruks.

  1. Indtast din 6-cifrede kode
  2. Tryk på OFF-tasten
  3. Tryk på 0-tasten (Efter frakobling vises de zoner, der har været årsag til den aktuelle alarmtilstand)
  4. Tryk på Clear-tasten
  5. Ring til G4S kontrolcentral på tlf.nr. for privat 70 33 22 11 eller for erhverv 70 33 44 55
    Opgiv abonnementsnummer eller adresse og kodeord.

2. Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan tilkoble min alarm?

Svar

Identificer problemet ved hjælp af teksten i displayet. Ret fejlen (f.eks. lukke en dør) og forsøg tilkobling endnu engang.

Hvis det ikke er muligt, kan du udkoble de aktive alarmzoner fra sikringen ved at trykke på OFF, når displayet viser den aktive zone. Herefter vises teksten ADVARSEL - UDKOBLET. Tryk derefter på ENTER for at bekræfte. Herefter fortsætter tilkoblingsproceduren automatisk.

Du vil blive stoppet i tilkoblingsproceduren, hvis der er bestemte systemfejl til stede. Displaybilledet viser i sådanne tilfælde CHECK SYSTEM - FEJL.

Bemærk! Udkoblede zoner er midlertidigt taget ud af sikringen, og dermed er de fysiske områder, såsom døre eller vinduer, der er omfattet af udkoblingen, IKKE sikret i den pågældende tilkoblingsperiode.


3. Systemfejl - Hvad gør jeg?

Svar

Der kan opstå forskellige systemfejl. F.eks. 230V fejl eller batterifejl. Fejlene afstilles automatisk, når årsagen ikke længere er til stede. Hvis der f.eks. er en strømafbrydelse, så vil fejlen blive vist i displayet. Når strømmen kommer tilbage vil den automatisk forsvinde fra displayet igen. G4S bliver automatisk informeret om systemfejl, og G4S kontakter dig, hvis fejlen ikke automatisk bliver rettet.


4. Hvad er Sabotage?

Svar

Sabotage er når et betjeningspanel, en centralenhed eller ledningsforbindelser er saboteret eller beskadiget ved et uheld. Sabotagefunktionen aktiverer et signal, der informerer om hændelsen. Dette signal kan kun afstilles af G4S. Kontakt G4S' Kontrolcentral.


5. Hvordan kan jeg se hændelsesloggen?

Svar

Indtast din PIN-kode og tryk derefter på Menu. Det forudsættes, at din PIN-kode har tilladelse til Menuvalg. Tast 3 - Se Log, Tast 1 - alle. Derefter kan du bladre i alle loghændelserne med OP og NED (piletasterne). Med pil til højre kan du se dato og tidspunkt for den valgte hændelse. Pil til venstre vil føre dig et trin tilbage.


6. Hvad betyder de blinkende lamper på panelet?

Svar

Se en beskrivelse af lamperne i den avancerede vejledning. Gå til appens forside og vælg Avanceret. Herefter vælger du Paneler & læsere, og dernæst vælger du det aktuelle panel eller den aktuelle læser. Tryk på knappen/knapperne under billederne for at få en beskrivelse.


7. Hvordan betjener jeg alarmen med et kort?

Svar

Vælg knappen Avanceret på appens forside. Vælg Paneler & læsere, og dernæst Tastesekvenser med enten LCD-panel eller Læser. Tryk på den ønskede handling og derefter på tilkoblingsmetoden. Følg vejledningen.


8. Hvordan tilføjer og ændrer jeg koder og brugere?

Svar

Vælg knappen Avanceret på appens forside. Vælg Brugere, og følg vejledningerne.


9. Hvordan opretter jeg et brugerkort?

Svar

Vælg knappen Avanceret på appens forside. Vælg Brugere. Se Redigér bruger, menu 7.n. Tryk på Brugerkort, menu 7.n.3 og følg vejledningen.


10. Kan jeg selv se eller tage billeder med min foto-detektor?

Svar

Nej, det er ikke muligt på nuværende tidspunkt. Vi arbejder i øjeblikket på en løsning. Billederne anvendes kun til verificering af alarmsignaler, men kan rekvireres til politiet efter indbrud. Billederne lagres på G4S’ Kontrolcentral i 30 dage, hvorefter de automatisk bliver slettet.


11. Hvor kan jeg finde en almindelig brugervejledning?

Svar

Du kan finde en PDF vejledning på G4S' hjemmeside. Tryk på nedenstående knap, så bliver du navigeret videre til PDF'en. Du forlader dermed denne web-app.

PDF S8A