S8A

Tilbage

Sådan laver du en delvis tilkobling

(f.eks. område 1)

1. PIN-kode

Indtast din 6-cifrede kode.

2. ON-tasten

Tryk på ON-tasten.

3. 1-tasten

Tryk på 1-tasten.

4. ON-tasten

Tryk på ON-tasten.

5. Rød lampe tændes

Rød lampe for område 1 tændes, og summer i panel vil lyde i 45 sekunder (udgangstid). Hvis der kun er 1 område, tændes lampen først når udgangstiden er udløbet.

6. Tilkobling

Området er nu tilkoblet.

7. Forlad området

Forlad området, og luk døren inden udgangstiden udløber.