S8A

Tilbage

Tilkoblingsfejl/udkobling

Hvis du ved forsøg på tilkobling bliver stoppet af displaymeldingen CHECK SYSTEM - ALARMER, efterfulgt af oplysninger om hvilken zone der er årsag til problemet, kan det f.eks. skyldes, at en dør eller et vindue ikke er lukket.

Det gør du:

1. Identifikation

Identificer problemet ved hjælp af teksten i displayet.

2. Ret fejl

Ret fejlen (f.eks. lukke en dør) og forsøg tilkobling endnu engang.

Hvis ovenstående ikke er muligt, kan du udkoble de aktive alarmzoner fra sikringen i en periode indtil næste frakobling ved at gøre følgende:

1. OFF-tasten

Tryk på OFF når displaybilledet viser den aktuelle aktive zone.

Herefter vises teksten ADVARSEL - UDKOBLET. Hvis der er flere aktive zoner, kan dette trin gentages. Alle udkoblede zoner bliver efterfølgende vist i displayet en efter en.

2. ENTER-tasten

Tryk derefter på ENTER for at bekræfte advarslerne/udkoblingerne. Herefter fortsætter tilkoblingsproceduren automatisk.

Du vil blive stoppet i tilkoblingsproceduren, hvis der er bestemte systemfejl til stede. Displaybilledet viser i sådanne tilfælde CHECK SYSTEM - FEJL. Her er det også muligt at udkoble aktive systemfejl på samme måde som ved aktive zoner (se ovenfor).

Bemærk! Udkoblede zoner er midlertidigt taget ud af sikringen, og dermed er de fysiske områder, såsom døre eller vinduer, der er omfattet af udkoblingen, IKKE sikret i den pågældende tilkoblingsperiode.