S8A

Tilbage

Sådan tilkobler du

(> 0 = alle områder)

1. PIN-kode

Indtast din 6-cifrede kode.

2. ON-tasten

Tryk på ON-tasten.

3. 0-tasten

Tryk på 0-tasten.

4. Røde lamper tændes

Røde lamper for områder tændes, og summer i panel vil lyde i 45 sekunder (udgangstid). Hvis der kun er 1 område, tændes lampen først når udgangstiden er udløbet.

5. Tilkobling

Alarmanlægget er nu tilkoblet.

6. Forlad området

Forlad området og luk døren inden udgangstiden udløber.