Print

Privatlivspolitik

Håndtering og opbevaring af data

Vi lever op til gældende dansk lovgivning - Databeskyttelsesloven - som er den danske fortolkning af EU's databeskyttelsesforordning, (EU) 2016/679 af 27. april 2016, der er gældende fra 25. maj 2018.

Behandling og videregivelse af oplysninger 
G4S behandler kundens almindelige persondata såsom navn, adresse, CPR-nummer, e-mail adresse og betalingsoplysninger. Hjemlen til behandling af disse oplysninger ligger i nødvendigheden for at kunne administrere og opfylde den aftale og kontrakt, vi har med kunden. G4S udleverer som udgangspunkt ikke dine persondata til nogen, men kan i særlige tilfælde, f.eks. ved brug af en underleverandør, videregive disse. Endvidere kan dine oplysninger videregives til 3. part (f.eks. myndigheder eller kreditoplysningsbureauer), såfremt det er påkrævet jf. dom eller gældende lovgivning. 

Alle G4S medarbejdere er politigodkendt og omfattet af en tavshedspligt. Det betyder, at når du får besøg af en af vores medarbejdere, vil alle oplysninger blive behandlet fortroligt. 

Opbevaring 
G4S opbevarer dine persondata så længe, det er nødvendigt for at levere de produkter og ydelser, du har indgået aftale med os omkring. Hvis du en dag ikke ønsker at være kunde hos os mere, så slettes dine persondata fem år efter, at dit kundeforhold er ophørt. Dog gemmes dine data kortere eller længere tid, såfremt der lovgivningsmæssigt er krav herom. 

Sikkerhed 
G4S bestræber sig på at opbevare dine data så forsvarligt som muligt, idet vi løbende foretager de tekniske og organisatoriske tiltag, der kræves for at sikre dine data. Dette skal beskytte dine data bedst muligt imod adgang fra uautoriserede personer, tab, destruktion, manipulation og anden tilgang, der ikke er autoriseret. Selvom vi gør vores bedste i forhold til at sikre dine data, så kan vi dog ikke garantere, at disse er beskyttet mod ondsindede angreb fra personer med kriminelle hensigter, som på ulovlig vis har held til at omgås sikkerhedsforanstaltninger og skaffer sig adgang til overførsel af informationer og data, som sker via internettet, f.eks. i e-mails. 

Din ret til indsigt og sletning
 
Du har som kunde til enhver tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du ønsker at benytte dig af denne ret, skal du rette henvendelse til vores kundecenter. Ligeledes har du ret til at bede os rette, slette eller blokere oplysninger vi måtte have om dig som er urigtige eller vildledende. Hvis du tidligere har givet os dit samtykke til at måtte behandle data om dig, kan et sådant samtykke tilbagekaldes af dig ved henvendelse via denne formular.

Klage 
Såfremt du ønsker at klage over G4S' håndtering af dine data, kan du kontakte Datatilsynet på e-mail adressen dt@datatilsynet.dk.

Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere oplysninger.