Guide: Sådan vælger du de rigtige sikkerhedsløsninger?

08/09/2019

Af Steen Brahe Bonke


Den teknologiske udvikling er hastigt i gang med at ændre alle afkroge af vores samfund. Det ændrer trusselsbilledet for din organisation og skærper kravene til sikkerheden. 

Men hvordan bevarer du overblikket over sikkerheden og får mest muligt ud af forandringerne? 

De mest agile organisationer anvender en 360 graders tilgang til sikkerhed.

De sammenkobler teknologi, mennesker og taktiske løsninger på tværs af deres organisation  i stedet for at fokusere på isolerede initiativer.

Som et resultat opnår de omkostningsbesparelser, effektivitet og forbedret sikkerhed. 

Dette blogindlæg er henvendt til dig, der ønsker at udvide din værktøjskasse og lære hvordan du vælger den rigtige sikkerhedsløsning.

 

G4S SikringsRadar

 

Vi har i G4S Academy udviklet 3 unikke radar-værktøjer der sammen skal sikre, at du får mest muligt ud af dine investeringer i sikkerhed. 

Et af disse værktøjer er G4S SikringsRadar 

Kort fortalt, kan G4S SikringsRadaren sikre dig et overblik over dine nuværende løsninger og hjælpe dig prioritere fremtidige udviklingsområder

og dermed hvordan du vælger den rigtige sikkerhedsløsning.


 

 

I radaren er samlet 3 overordnede hovedområder, der er underopdelt i 4 løsningsområder og yderligere 24 produktområder.


Hvert af de 24 produktområder har seks felter, der repræsenterer en klassificering.

Hvert produktområde kan tildeles en score fra 1 til 6

 Hvor 6 (yderste felt) indikerer det højeste niveau (Meget Høj Sikring)
og 1 repræsenterer det laveste niveau (Minimal Sikring)
.


De seks niveauer er baseret på UN Security Levels, men vi har også matchet dem med de danske Forsikring & Pension sikringsniveauer.


Når SikringsRadaren er udfyldt, får du en grafisk præsentation af, hvordan de 24 produktområder er kombineret i en samlet sikkerhedsløsning.

Når du anvender radaren bliver det muligt at afgøre, hvilke løsninger og eventuelle produktområder, der ikke er tilstrækkeligt adresseret eller er overrepræsenteret.

Det gør det nemmere for dig at identificere det aktuelle sikkerhedsniveau, og definere hvilke områder virksomheden bør fokusere på. 

 

Den optimale løsning

Det er anerkendt praksis, at vi inden for sikring arbejder med fire begreber i forebyggelsesstrategier:

  • Detect (Opdage)
  • Deny (Afvise)
  • Delay (Forsinke)
  • Deter (Afskrække)

De fire klassiske begreber Detect (opdage), Deny (afvise), Delay (forsinke) og Deter (afskrække) kan med fordel vendes til konkrete løsninger, da det skaber en større forståelse for den aktuelle sikring. 

TMT modellen

 


I TMT modellen kombineres de fire begreber med konkrete løsningsområder.

Overordnet set står TMT for Taktiske løsninger, Menneskelige løsninger og Tekniske løsninger. Det er de tre hovedområder, som danner grundlag for integrerede løsninger. 

Disse tre hovedområder nedbryder vi i fire løsningsområder:

  • Taktisk sikring er løsninger, hvor awareness bliver skabt gennem sikkerhedspolitik, sikkerhedsrutiner og adfærd. Det er løsninger, der kan opdage, afvise, forsinke og afskrække. 

  • Menneskelig sikring er løsninger, hvor mennesker interagerer på hændelser og direkte eller indirekte forebygger eller hindrer hændelser. Det er løsninger, der kan opdage, afvise, forsinke og afskrække.

  • Mekanisk sikring er løsninger, der fysisk vanskeliggør hændelser. Det er løsninger, der kan forsinke og afskrække.

  • Elektronisk sikring er løsninger, der detekterer, overvåger og overfører information om hændelser. Det er løsninger, der kan opdage og afskrække.

Konklusion

De 24 produktområder indeholder et hav af forskellige konkrete sikringsprodukter. 
Og disse produktområder og sikringsprodukter kan kombineres i nærmest en uendelighed.

Så hvad er den rigtige løsning for den enkelte organisation?

Konklusionen er ganske enkel – en sikkerhedsløsning bør altid være en kombination af de tre hovedområder, da sikring bliver totalt set mere effektiv, hvis vi tænker i helheder. 

Altså:Den optimale løsning er 100% individuel for den enkelte organisation. Og for at designe den rigtige løsning, kræver det indsigt i organisationens trusler og risici, ønskede output, værdi og selvfølgelig økonomi. 

 

Til at forstå hvordan G4S SikringsRadaren bruges, har vi lavet en gratis e-bog.
Så du kan blive klogere på hvordan du vælger den rigtige sikkerhedsløsning

E-bogen indeholder udover en gennemgang af de 24 sikringsområder og en case, også et Excel værktøj, så kan du nemt kan anvende radaren.

Excel værktøjet sikrer dig også en automatisk rapport med en grafisk præsentation af risikoprofil.

Du kan hente e-bogen via nedenstående link.

 

E-bog: Analyse af Sikring med G4S SikringsRadar


Download