Hvad skal du være opmærksom på når du arbejder med skudsikring?

08/20/2019


Når der arbejdes professionelt med skudsikring, er der en lang række forhold, man skal være opmærksom på.

Overordnet skal man være opmærksom på, at klassifikationen bruger termerne ”Bullet Resistant” og ikke ”Bullet Proof”.

Det betyder, at man ikke bør konkludere, at løsninger nødvendigvis er skudsikre.

Medier og politikere taler ofte om terrortrusler, og vi har da også oplevet en række hændelser i Danmark.

Vi mener dog, at vi skal passe på, at dialogen samt investeringerne i terrorsikring og forebyggelse ikke løber løbsk.

Inden arbejdet med skudsikring påbegyndes, bør der foretages en trusselsvurdering, så det kortlægges, om det overhovedet er nødvendigt at skudsikre. Derudover vil vi altid anbefale, at man kontakter Politiets Efterretningstjeneste og drøfter eventuelle risici, inden man går i gang.

Med denne artikel ønsker vi at give information om skudhæmmende løsninger, så man som organisation er bedre rustet i forhold til, hvordan denne sikringsmetode bedst muligt anvendes.

Kort sagt

Skudsikring er som udgangspunkt både kompliceret og dyrt. Og som med alt anden sikring gælder det om at være opmærksom på kædens svageste led.

Det kan eksempelvis være fint at sikre en reception, men hvad med risikoen på kontorer, mødelokaler samt sikring af vægge og tag?

Det positive omkring skudsikring er, at der eksisterer særdeles veldokumenterede og entydige standarder, der beskriver test af både vinduer, døre, elementer, jalousier og materialer.

Endelig er der internationalt rigtigt mange aktører der arbejder professionelt med skudsikring, da mange andre lande end Danmark har levet med større risici for eksempelvis terror gennem mange årtier.

Skudsikring virker umiddelbart som et af de ”nemmere” områder at forebygge, men skal man helt i dybden og lave en professionel løsning, er det kompliceret.

Det skyldes ikke mindst, at der ofte er tale om større bygninger med eksempelvis vinduespartier, som er mange gange tungere end normale termovinduer.

Anbefaling

I Danmark forventes det ikke, at kriminelle er i besiddelse af våben, der er kraftigere end at forebyggelsen kan ske med produkter i sikringsniveau FB4/BR4 (kraftige håndvåben).

På den anden side blev der ved episoden ved Kulturhuset Krudttønden i 2015 anvendt et våben, hvor man skulle op på et sikringsniveau, der svarer til FB5/BR5.

Der vil altid være en usikkerhed om, hvilke våben man kan forvente at skulle beskytte sig imod. Og taler man om decideret sniper-beskyttelse, skal flere af de kraftigste sikringsforanstaltninger kombineres.

De forskellige produkter og løsninger klassificeres ud fra tre skud (der rammer indenfor en trekant på ca. 12x12x12cm). 

Det betyder dog en del, hvor mange skud der affyres. Og der er set eksempler, hvor maskinpistoler er blevet anvendt som ”vinkelslibere”.

Udover denne test tester man også, hvorvidt der er tale om et komplet element og ikke blot en rude, med skud på rammer, samlinger og lignende.

Vores anbefaling er, at man nationalt sikrer med minimum FB4/BR4, men meget gerne FB6/BR6. Ud over det vil vi kraftigt anbefale, at man anvender specialister som rådgivere, samt anvender testede produkter, så man er helt sikker på, hvad man køber, og hvordan det virker.

Ved skudsikring er det menneskeliv og ikke ’blot’ fysiske værdier man sikrer, og det nytter derfor ikke med ”hjemmelavede” løsninger.

Udover ovenstående er vores anbefaling, at der også foretages en risikovurdering af, hvilke våben der forventes anvendt samt den forventede skudafstand og antal skud.

Standarder

Test af produkter til skudsikring i Europa sker efter to EN standarder:

  • EN 1522 og 1523 for elementer, vinduer, døre og jalousier etc.
  • EN 1063 for glas

Der findes også andre standarder – eksempelvis den amerikanske UL 752. Vi har valgt kun at beskrive EN normerne, da de i praksis er dem, der anvendes i Europa.

Klassifikationen af løsningen sker ud fra valg af våben, ammunition, skudafstand samt antal skud, hvor det kort sagt er gældende, at projektilet ikke må kunne trænge igennem løsningen.

Normalt gennemføres tests ofte af akkrediterede og uvildige testinstitutter. Vores erfaring indenfor skudsikring er, at kvaliteten af de forskellige testinstitutter internationalt er konsistente - og det er altså mindre betydende, om produktet er testet i Tyskland, Sverige eller Israel.

Udover de officielle test er det vores erfaring, at en del også vælger at gennemføre supplerende tests på egne faciliteter eventuelt i samarbejde med nationale myndigheder

Splinter og fragmenter

Klassifikationen sker endvidere med efternavnene ”S” hvor enheden/elementet ikke er sikret mod splinter og fragmenter, eller ”NS” hvor enheden/elementet er sikret mod splinter og fragmenter på den sikre side af glasset. Det er særdeles vigtigt at være opmærksom på dette. Hvis man sidder tæt på en rude, der eksempelvis er BR5-S klassificeret, vil man kunne pådrage sig store skader fra glassplinter også selvom projektilet stoppes.

Det er vigtigt at skelne mellem permanent ophold eller kortvarigt ophold bag skudhæmmende glas – arbejdsplads kontra gangareal. Dermed også sagt, at afstand til skudhæmmende ruder er et væsentlig parameter – ikke mindst, hvis der ikke anvendes NS klassificerede løsninger.

Element eller delelement og bygningsdele

Skal man have et komplet klassificeret element/ bygningsdel som en betjeningssluse, reception, vagthus, vinduesparti eller betjeningssluse, skal hele elementet være klassificeret.

Man kan også vælge at opbygge elementer af delelementer, eksempelvis en skudsikker betjeningssluse og så et skudsikkert vindueselement. Man skal dog være opmærksom på, at samlingerne her typisk vil være det svage led.

Vi har set uheldige eksempler på skudsikre betjeningssluser opsat i gipsvægge med almindelige fuger. Hverken gipsvægge eller fuger er skudhæmmende, så forudsætningen for installationen er altså, at gerningsmanden kun skyder på det skudhæmmende element. Vi anbefaler derfor anvendelsen af færdige og godkendte komplette elementer

Som landets førende sikkerhedsvirksomhed, og en del af verdens største sikkerhedsorganisation, er vi altid interesseret i at dele ud af vores viden og erfaringsgrundlag.

Vi kommer derfor gerne ud og indgår i dialog om, hvordan I bedst muligt kan implementere skudhæmmende løsninger i netop jeres virksomhed.

Gå ikke glip af nyeste viden!

Få automatisk besked når vi udgiver ny viden.

Ja tak, hold mig opdateret!