"Menneskelige fejl ses ofte i detailbutikker, og kan være alt fra glemt optælling af forsendelse med manglede varer til datovarer der ikke nedskrives korrekt. Hvad der umiddelbart fremstår som mindre fejl kan være yderst omkostningstunge"

G4S TrusselsRadar

Trusselsvurdering af Detailbutikker og kæder

Facebook LinkedIn Twitter

Forbrugere køber mere og mere online, men samtidigt forventer de, at de kan afhente eller bytte varerne i de fysiske butikker. 
Let adgang, spændende atmosfære og at kunden får én sammenhængende og meningsfuld oplevelse er derfor altafgørende. Dette kaldes populært for “omnichannel commerce” og denne nye virkelighed vil for mange detailhandlere betyde, at de skal til at genoverveje deres sikkerhedsløsninger.

 

Vores Academy specialister, med indgående branchekendskab, har brugt G4S’ Trusselsradaren til at vurdere en række af de mest markante trusler for detailbutikker i danmark.

 


 

 

Terror

Fysisk Angreb - Score 1
Der eksisterer ikke nogen markant trussels for fysiske angreb for detailbutikker, da de typisk ikke er et oplagt terrormål. Den fysiske lokalitet for detailforretningen kan dog have indflydelse på truslen - da butikkens placering i sig selv kan udgøre et terrormål. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på butikkens omgivelser, da der kan eksistere en øget trussel for en forretning der ligger på eksempelvis strøget, eller i et kendt storcenter.

Cyberangreb - Score 2
Selvom detailvirksomheder ikke er et oplagt mål for cyberangreb, så eksisterer der alligevel en trussel for denne type angreb. Specielt butikker med større webportaler, som sælger kendte varemærker oplever ofte forsøg på hackerangreb.

Gennem cyberangreb kan gerningsmænd ønske at skade detailkæden eller de brands, der forhandles ved at manipulere eller ultimativt lægge systemer helt ned. Angribere kan også bruge cyberangreb til at infiltrere kassesystemer, for at udtrække betalingsoplysninger.

Miljø

Forsyning - Score 3
For en detailforretning, er det yderst vigtigt, at man modtager sine varer rettidigt. Mangel på varer kan ikke blot betyde tab af salg, men kan også være med til at skabe en dårlig oplevelse for kunderne, og betyde , at kunder fravælger forretning næste gang, der skal handles.

Marked

Konjunktur - score 2
 Økonomisk globalisering indebærer øget integration af og afhængighed mellem nationale økonomier på tværs af kloden. Det sker gennem øget samhandel, stigende investeringer og andre former for samarbejde på tværs af landegrænser. Detailbranchens globale værdikæder er derfor i høj grad påvirket af globale økonomiske konjunkturer.

Konkurrenter - score 3
Netbutikker bliver ofte beskyldt for at ødelægge de fysiske og lokale butikker og selvom denne opfattelse er misforstået, så konkurrerer detailbutikker i dag med langt flere kanaler end tidligere. Det stiller store krav til brugen af e-handel til styrkelse af de danske detailbutikker.

Image - score 3
Internettet har ændret den måde, vi handler på. Den har gjort det let for forbrugerne at handle online i udenlandske netbutikker. Det stiller endnu større krav til danske butikker om mere personlige kunde­oplevelser og et sammenhængende image på tværs af kanaler.

Shitstorm - Score 4
Anmeldelsessider og sociale medier har gjort, at kunderne har fået langt mere magt. 
Det betyder, at butikker kan rammes af negativ omtale, som på et splitsekund kan udvikle sig til en decideret shitstorm. Hvis en shitstorm bliver ignoreret, eller ikke håndteret korrekt, kan det som virksomhed have fatale konsekvenser. Det er derfor ekstremt vigtigt at håndtere en shitstorm korrekt, således, at den ikke kun er forbrugerstyret, men virksomheden er med til at håndtere den - og i nogle tilfælde endda vende den til en positiv historie.

Menneskelige

Indsidere - score 2
I langt de fleste detailforretninger, er man afhængig af mange forskellige mennesker og mellemled, og det kan være besværligt at have kontrol med alle. Medarbejdere sidder inde med vigtige informationer omkring interne procedurer og andre forretningsfølsomme informationer. Det kan eksempelvis være, at en medarbejder ved hvordan virksomhedens indkøbsmønstre ser ud, og videregiver disse informationer til en konkurrent mod betaling.

Lav awareness - score 2
Den ofte korte ansættelsestid i detailbranchen betyder, at medarbejdere ikke altid opnår tilstrækkelig awareness i forhold til indlæring af procedurer og korrekt udførelse af arbejdsopgaver. Samtidigt har nye medarbejdere ofte en lav awareness i forhold til opfangelse af mistænkelig adfærd som tyve.

Svind - score 3
Det kan være problematisk at håndtere svind, da svind er svært at opdage og dokumentere. Intern svind kan være en medarbejder, der tager en sodavand uden at scanne den ind, eller en medarbejder i kasselinjen, der bevidst undlader at scanne alle varerne ved betjening af bekendte.

Fejl - score 3
Menneskelige fejl ses ofte i detailbutikker, og kan være en glemt optælling af forsendelse med manglede varer, eller datovarer der ikke nedskrives korrekt. Hvad der umiddelbart fremstår som mindre fejl kan være yderst omkostningstunge, og menneskelige fejl står ofte for størstedelen af “svindet” i en butik.

Truslen for disse fejl er ofte mere markant i større butikker, med stor medarbejderudskiftning, da medarbejderne ikke er tilstrækkeligt bekendte med interne procedurer. Det ses også, at medarbejder føler et manglende ejerskab, og derfor ikke følger de korrekte procedure på trods af, at de rent faktisk er bekendte med dem.

Information

Transmission - score 3
I detailforretninger kører kassesystemer og udstyr over et opkoblet netværk, og det er derfor vigtigt med en god og sikker netværkstransmission. Driftsfaktorer som ekspedition og varelagerstyring er afhængig af denne netværksforbindelse, og netværksnedbrud kan ultimativt betyde en lammelse af driften.

Databeskyttelse - score 3
I detailforretninger har man dagligt at gøre med mange personers betalingsinformationer, og det er derfor vigtigt at have en god databeskyttelse.

Politiske

Det faglige system - score 1
Lokalaftaler kan påvirke en butik i større eller mindre grad. Og lokalaftaler kan eksempelvis være, at man i den givne butik skal arbejde 12 timers vagter, eller der skal holde 10 min pause hver anden time, osv.

Fysiske

Brand - score 3
En brand er for detailkæder og forretninger at betegne som en infrastrukturmæssig katastrofe.

Brand er blandt de værste ting der kan ske for en butik, da man mister forretningsessentielle aktiver. Efter en brand er det sjældent muligt, at genoprette til tidligere tilstand, og selv hvis det lykkes, vil den manglende leveringsdygtighed betyde, at kundegrupper er flyttet over til en konkurrerende kæde/forretning.

Vold - Score 2
Hændelser med vold eller trussels om vold til følge, har en negativ indflydelse på arbejdsmiljø. I Danmark har vi en køkultur, der til tider skaber konflikter og konfrontationer, både kunderne imellem, og mellem personale og kunden. For detailforretninger lokeret i udsatte boligområder, kan der eksistere en øget risiko for voldelige hændelser.

Hærværk - score 2
Hærværk i detailbranchen ses ofte i form af graffiti, knuste ruder og som følge af grove drengestreger. Selvom det udøvede hærværk ikke nødvendigvis er målrettet den pågældende forretning, kan det have store økonomiske konsekvenser og en forringelse af de visuelle fremtoning potentielt være imageskadende.

Røveri - score 3
Antallet af røverier er faldende i større detailbutikker, dog er det vigtigt at være opmærksom på, at dette ikke gør truslen mindre, da et hul i sikkerheden kan medføre at antallet af røverier igen stiger.
Et røveri kan være psykisk hårdt for både tilstedeværende kunder og personale, og har ikke blot direkte økonomiske konsekvenser, men kan også have vidtrækkende menneskelige konsekvenser.

Tyveri - score 2
I detailbranchen mistes der årligt stor fortjeneste som følge af tyveri. Og da mange detailforretninger har mange varenumre kan det være svært at opdage og dokumentere hændelser.

Transport - score 1
Ved drift af en detailforretning, er det yderst vigtigt, at man modtager sine varer rettidigt. Mangel på forsyninger/varer kan ikke blot betyde tab af salg, men kan også være med til at skabe en dårlig oplevelse for kunderne. Rettidig og sikker transport af varer er derfor ofte forretningsessentielt.

 

En organisationsspecifik model

Hvor ovenstående trusselsvurdering viser hvordan G4S trusselsradaren kan anvendes til at beskrive et generelt trusselsbillede, er trusselsradaren som værktøj skabt til at foretage organisationsspecifikke trusselsvurderinger.

Hvor en generel trusselsvurdering giver et godt overblik over de branchespecifikke trusselsforhold, vil en organisationsspecifik trusselsvurdering give et mere præcist trusselsbillede kan bidrage til foretagelsen af værdiskabende sikkerhedsinvesteringer.

I G4S kan vores ISO-certificerede Academy Specialister foretage professionelle trusselsvurderinger, hvor de i samspil med relevante stakeholders får skabt et 360 graders overblik over aktuelle trusler

 

Facebook LinkedIn Twitter

Vejledninger

Vejledninger skrevet af vores Academy sikringsspecialister ud fra specialiseret sikringsviden og unik markedsindsigt

Se alle vejledninger