Spørsmål & svar til erhverv

Her kan du finde svar på de mest stillede spørgsmål til G4S Erhvervsafdeling.

Flytning

Spørgsmål til alarmen

Abonnement

Spørgsmål til fakturaen

 

Flytning 

Vi skal flytte. Hvad gør vi?
Udfyld mailformularen, så bliver du kontaktet af G4S omkring detaljerne i forbindelse med din flytning. 

Kan anlægget flyttes til ny adresse? 
G4S flytter ikke det installerede anlæg til en ny adresse. I stedet bliver I tilbudt et helt nyt anlæg til en fordelagtig pris på den nye adresse.

Flytter I ind på en adresse, hvor der allerede er en G4S alarm, kan I få et tilbud på at overtage alarmen. Kontakt Kundeteamet på telefon 43 86 54 78 eller på kundeteam@dk.g4s.com.

Skal anlægget nedtages, når vi flytter? 
G4S vil gerne tilbyde den nye ejer/lejer at overtage alarmen på den gamle adresse. Derfor bliver alarmen ikke taget ned, men sættes i bero. 

Hvad nu hvis den nye ejer/lejer ikke er interesseret i at overtage anlægget? 
I kan lave en aftale om nedtagning af anlægget. Det løser I sammen med Kundeservice i forbindelse med Jeres flytteproces. Er I allerede flyttet, kan G4S også aftale nedtagning sammen med den nye ejer/lejer, såfremt vi modtager kontaktoplysninger på denne. 

Hvis den nye ejer/lejer overtager, får vi så penge tilbage? 

Ja, hvis den nye ejer/lejer tegner et abonnement, der træder i kraft før dit ophører, så vil I få Jeres overskydende abonnementsbetaling retur.

Hvad med nøglen i nøgleboksen? 

Hvis anlægget bliver overdraget til den nye ejer/lejer, så lader vi nøglen ligge i nøgleboksen. Hvis anlægget derimod skal nedtages, får I nøglen udleveret af montøren, når han kommer og nedtager anlægget. 

Skal anlægget være sat til, når vi fraflytter adressen? 
Hvis I ønsker, at bygningen stadig er sikret, mens den står tom, skal I huske at forlænge dit abonnement frem til overtagelsesdatoen. I skal i så fald give Kontrolcentralen besked om, at I er fraflyttet adressen, så I sammen kan aftale, hvordan Kontrolcentralen skal agere, hvis der kommer en alarm. I er velkomne til at ringe til Kontrolcentralen på tlf. 70 33 44 55.

 

 

Spørgsmål til alarmen 

Virker alarmen stadig, hvis vi opsiger fastnetabonnementet hos teleselskabet?
Hvis Jeres anlæg sender signaler via modem eller en sikret linje, er det vigtigt at Jeres telefonforbindelse stadig fungerer, ellers virker Jeres anlæg ikke. 

Det er i langt de fleste tilfælde muligt at foretage en mindre ændring i anlægget, så I i stedet får G4S SafeLink som forbindelse. Så vil I kunne opsige Jeres fastnetabonnement. Kontakt G4S og hør mere. 

Hvis Jeres anlæg i stedet sender signaler via GSM, så kan I opsige dit fastnetabonnement når som helst. Det har ingen betydning for Jeres anlæg. 

Vi skal på ferie eller er bortrejst, skal G4S have besked?

Hvis I skal på ferie/ikke er på Jeres adresse i en længere periode, er det en god idé at oplyse dette til Kontrolcentralen på 70 33 44 55. 

 

 

Abonnement

Vi ønsker at opsige mit abonnement. Hvad gør vi? 
Jeres G4S abonnement skal opsiges skriftligt til os. Opsigelsesvarsel er 3 måneder før hovedforfald. Et eksempel på hovedforfald: Jeres kontrakt er startet op 5. juni 2010. Hovedforfald er 30. juni. Hvis I ønsker at opsige abonnementet pr. 30. juni 2014, skal vi senest modtage Jeres opsigelse 31 marts 2014. 

Bemærk, at der ofte er en bindingsperiode på 36 måneder jf. kontrakt og/eller betingelser. Bindingsperiode kan dog variere i længde. 

Spørgsmål til Jeres kontrakt eller betingelser kan rettes til Kundeservice på tlf. 70 33 00 40 eller mail opsigelse@dk.g4s.com

Kan vi ændre servicemodel? 

Ja. Hvis I har en tyverialarm fra G4S i din virksomhed, er det som regel muligt at vælge imellem 4 forskellige servicemodeller. I kan ændre servicemodel ved at kontakte Kundeservice på tlf. 43 86 54 79, rel="noopener noreferrer" eller på mail kundeteam@dk.g4s.com  

Den regning I har modtaget på den gamle servicemodel skal stadig betales. Ændringen kommer til at gælde fra næstkommende betalingsperiode. Kontakt Kundeservice på tlf. 70 33 00 40, eller send mail til kundeservice@dk.g4s.com hvis I har spørgsmål eller senere fortryder, at I har ændret servicemodel. 

 

Faktura

Hvorfor passer vores første abonnementsfaktura ikke med den aftalte pris?
Den første abonnementsfaktura vil typisk dække en "skæv" periode, hvis I ikke har fået installeret dit anlæg den 1. i en måned. Et eksempel: Hvis Jeres faktura lyder på f.eks. 14.10.2013 – 31.12.2013, så vil fakturaen dække resten af oktober, samt november og december.

Bemærk, at I som erhvervskunde vil modtage en særskilt faktura på installation. Se eksempler på fakturaer.  

Installationsprisen passer ikke med det, der er aftalt? 

Efter montøren har installeret anlægget, vil I modtage en ”Ændring til specifikation”. Hvis I sammen med montøren har valgt at ændre bestillingen, vil installationspris og abonnementspris ofte fravige den pris, der står i den første bekræftelse. 

Sammen med konsulenten finder I ud af omfanget på jeres installation, og på den baggrund vil konsulenten udregne en pris til jer. Denne vil I modtage en særskilt bekræftelse og faktura på.

Sker der ændringer i forbindelse med installationen, vil I mdtage en ny bekræftelse. 
 
Hvorfor får vi en faktura, når vi har tilmeldt betalingen til NETS (betalingsservice)? 
Der kan være ventetid på tilmelding hos NETS. Derfor er det ikke sikkert, at Jeres første regninger når at blive registreret hos NETS. Betal derfor altid Jeres regninger, indtil de figurerer på betalingsserviceoversigten.
 
Hvorfor får vi en faktura på alarmudrykning? 
Det kommer an på Jeres servicemodel. Personforsagede fejlalarmer vil, uanset hvilken servicemodel medføre en faktura. Som erhvervskunde er alarmudrykning gratis, hvis I har servicemodel 1. Har I model 2, 3 eller 4, vil I modtage en faktura på alarmudrykning. 

I Jeres leverings- og abonnementsbetingelser kan I se, hvilken servicemodel I har valgt, og hvad servicemodellen dækker. 

Har I spørgsmål til Jeres faktura, som ikke er besvaret her, er I velkomne til at udfylde mailformularen eller kontakte Kundeservice på tlf. 70 33 00 40. 

Hvorfor får vi en faktura ved indbrud? 

Som erhvervskunde er alarmudrykning gratis, hvis I har servicemodel 1. Har I model 2, 3 eller 4, vil I modtage en faktura på alarmudrykning. Uanset hvilken servicemodel I har, skal I betale for den tid, Vagten  eventuelt har brugt på at gensikre Jeres adresse samt de materialer, der er brugt til afdækning. Denne regning kan I typisk få refunderet af Jeres forsikringsselskab. 

Personforårsagede fejlalarmer, der ikke afstilles, medfører en faktura uanset hvilken servicemodel I har. 

I Jeres leverings- og abonnementsbetingelser, kan I se hvilken servicemodel I har valgt, og hvad servicemodellen dækker. 

Har I spørgsmål til  Jeres faktura, som ikke er besvaret her, er I velkomne til at udfylde mailformularen eller kontakte Kundeservice på tlf. 70 33 00 40. 

Hvorfor får vi en faktura på reetablering af HFI-relæ? 
Når kontrolcentralen har modtaget et signal fra Jeres anlæg angående manglende strøm, og har forsøgt at kontakte Jer uden held, sendes en vagt eller montør for at sikre, at strømmen tilsluttes, og Jeres anlæg igen er tilkoblet. Da det ikke er en fejl på anlægget, men en fejl på Jeres strømforsyning, er denne ydelse ikke indeholdt i Jeres abonnement. 
 
Hvorfor får vi en faktura for reetablering af telefonforbindelsen? 
Når Kontrolcentral har modtaget et signal fra Jeres anlæg angående manglende telefonforbindelse, og har forsøgt at kontakte Jer uden held, sendes en montør til stedet for at reetablere telefonforbindelsen, så anlægget fungerer. Da det ikke er en fejl på anlægget, men en fejl på Jeres telefonlinje, er denne ydelse ikke indeholdt i Jeres abonnement.
 
Hvad er Miljøafgift? 
Miljøkravene fra de offentlige myndigheder er stigende, og G4S har valgt at synliggøre de stigende miljøomkostninger på fakturaen, i stedet for at indkalkulere dem i en prisstigning.  

G4S er i henhold til WEEE-direktivet, elektronik bekendtgørelsen (Waste Electrical and Electronic Equipment), forpligtet til at hjemtage og bortskaffe det af G4S opsatte elektronik. Dette gælder også, hvis installationen tilhører kunden. 

Miljøomkostninger dækker blandt andet: 

  • Sikker bortskaffelse af al elektronik efter opsætning, udskiftning og nedtagning. 
  • Specielt bortskaffelse af brugte batterier. (Herunder fragt, håndtering og sortering af elektronisk affald). 
  • Drift og vedligeholdelse af G4S køretøjer. 
Du kan læse mere om WEEE-direktivet på:www.dpa-system.dk