Tryghedsmedarbejdere til bosteder, institutioner og i psykiatrien

Vi har professionelt mandskab og til håndtering af opgaver på bosteder, opholdssteder, institutioner, psykiatrien, døgntilbud osv.
Så uanset om du har brug for en ekstra ressource fast tilknyttet det øvrige personale, eller en vikar i en kortere periode, så kan vi hjælpe.

Kontakt os

Hvad kan vi tilbyde til institutioner, bosteder og i psykiatrien?

I G4S har vi et landsdækkende team af tryghedsmedarbejdere, der er specialuddannet i sikkerhed og konflikthåndtering.
De ved hvilke problemstillinger der kan opstå i arbejdet på institutioner og bosteder. 

Vores service er opdelt i fire grupper:

 

Bosteder og institutioner 

Ældreområdet

Psykiatrien

Uddannelse & kompetenceløft


Tryghedsmedarbejder til institutioner og bosteder

Tryghedsmedarbejderen er en del af teamet på institutioner og bosteder, men optræder ikke som en autoritet, der giver eller tager rettigheder fra beboeren. Det gør, at tryghedsmedarbejderen kan opbygge tillid til den enkelte beboer, og derigennem skabe øget tryghed.

Hør nærmere

Hvad kan en tryghedsmedarbejder bidrage med?

En tryghedsmedarbejder sikrer personalet en ekstra ressource og kan bl.a. bidrage til:

 

 • Nedtrapning af konflikter
 • Skabe øget overblik for personalet og mindre stress
 • Mindske belastningen på personalet og borgerne
 • Skabe øget tryghed for personalet og borgerne

Hvem er vores tryghedsmedarbejdere?

Vores team af tryghedsmedarbejdere er sammensat af fysisk og psykisk robuste folk, der alle kender til de udfordringer der er på institutioner og bosteder. Tryghedsmedarbejderne er en assisterende funktion til det faste team af pleje- og eller behandlingsmedarbejdere.

Hvordan arbejder en tryghedsmedarbejder?

Sikkerhed og tryghed på institutioner opbygges gennem tillid, relationer og samvær.
Derfor starter mange af vores opgaver på bosteder ved bordtennisbordet og på boldbanen, eller ved at ledsage beboerne på ture ud af huset og ved andre relationsopbyggende aktiviteter.

Tryghed og øget fleksibilitet på ældreområdet

Vi kan hjælpe jer med at løse en lang række opgaver på ældreområdet. Vi leverer mandskab og tekniske løsninger der skaber øget fleksibilitet og mere tryghed for ældre borgere.

Med vores hjælp kan du give ældre borgere mulighed for at blive længere tid i eget hjem, og samtidigt slippe for at opretholde et dyrt døgnberedskab.

Hør nærmere

Hvordan benytter vi tekniske løsninger på ældreområdet?

Forestil dig en ældre kvinde, der er faldet i sit hjem og ikke kan komme op. Nødkaldet er uden for rækkevidde inde i soveværelset. Men hun skal blot råbe om hjælp, for nødkaldet reagerer på hendes stemme, og sætter hende direkte forbindelse med vores Care-central eller hjemmeplejen.


Sensorer kan også hjælpe med at tjekke borgernes helbred og ændringer i vaner. Er fru Jensen stået op? Bliver køleskabet åbnet? Hvis ikke, at det være, at hun glemmer at spise og drikke eller har behov for hjælp.


Hvordan kan vores kontrolcentral aflaste jeres døgnberedskab?

Nu behøver I ikke længere selv have et døgnberedskab til at modtage opkald og køre ud til borgerne. Vores kontrolcentral er klar til at hjælpe. Vi kan tage over, helt eller delvist, fx ifm. sygdom, nattevagter eller ferier.  Med vores Care-løsning, nyder du og dine kolleger i hjemmeplejen eller sundhedssektoren godt af vores eksisterende infrastruktur og personale. Vi kan f.eks reagere på nødkald pr. telefon og køre fysisk ud på adressen.

Sikkerhedsmedarbejder til psykiatrien

I G4S har vi specialuddannede sikkerhedsmedarbejdere, der medvirker til at skabe og opretholde et sikkert og trygt miljø for personale og patienter i lokalpsykiatrien og distriktspsykiatrien.

Hør nærmere

Hvilke arbejdsopgaver varetager vores psykiatri-vagter?

Vores sikkerhedsmedarbejdere indgår som en del af personaleteamet og bidrager dermed også til miljøterapien, for at både patienter og personalet, der er på job, kan føle sig sikre og trygge. Vores tese er, at et trygt og sikkert arbejdsmiljø medvirker til lavere sygefravær og mindre personaleudskiftning hos pleje- og behandlingspersonalet.

 

Vi hjælper med at se og reagere på mulige afvigels­er hos patienten, og indgår i relationer med patienterne, så patienten oplever ligeværdighed og samspil. Det er altsammen med til at nedbringe antallet af eskalerende episoder, og heraf reducere behovet for at anvende tvang. Det skaber et trygt miljø for dine ansatte.

 

Håndtering af udadreagerende og selvskadende beboere

I psykiatrien kan der være udfordringer med udadreagerende og selvskadende beboere i de såkaldte risikofyldte anbringelser. Det giver et enormt pres på personalet, og resulterer i sygemeldinger, stor medarbejderrotation og et dårligt arbejdsmiljø.
Den problemstilling kan vores psykiatri-vagter være med til at løse. Psykiatri-vagten træder til når der opstår situationer hvor medarbejdere eller øvrige beboere bliver truet.

Hvem er vores psykiatri-vagter?

Vores medarbejdere bliver specialuddannet i deeskalering og relationsarbejde for at understøtte personalet bedst muligt. Vi benytter samarbejdspartnere med stor faglig erfaring fra psykiatrien til at uddanne vores personale.

Hvad kan vores psykiatri-vagter bidrage til?

 • Skabe et trygt arbejdsmiljø for personalet
 • Reducere personalefraværet
 • Nedbringe antallet af eskalerende situationer med beboere

CASE: Region Sjælland

"Sikkerhedsmedarbejderne fra G4S har været med til at skabe et mere trygt arbejdsmiljø hos det faste personale. Den øgede tryghed har gjort det lettere at fokusere på det vigtige behandlingsarbejde."

Læs casen

Uddannelse - kompetenceløft af personalet på bosteder

Mange bosteder og institutioner der er har glæde af vores tryghedsmedarbejdere, vælger også  at benytte os til at løfte kompetencerne i personalegruppen på bostedet/institutionen gennem uddannelse og kurser. Formålet er at udstyre medarbejderne med redskaber til at nedtrappe konflikter, håndtere truende situationer, og debriefe personalet ved eventuelle hændelser.

Hør nærmere

Hvilke kurser tilbyder vi?

Vi tilbyder uddannelse og kurser indenfor:

 • Kommunikation, stress & konflikthåndtering
 • Grundlæggende førstehjælp
 • Udvidet førstehjælp
 • Psykisk førstehjælp – krisepsykologisk rådgivning
 • Brandbekæmpelse
 • Magtanvendelse & lovgivning
 • Supervision – Akut
 • Krænkende adfærd – Vold, Terrortorial, Seksuelt osv. 
 • Sygdomsforståelse – Psykoser og skizofreni
 • Sygdomsforståelse – Personlighedsforstyrrelser og udadreagerende adfærd

Hvorfor er uddannelse og kompetenceløft vigtigt?

Målet med et kompetenceløft for sikkerhed er derfor, at bostedet får større tryghed i personalegruppen og mere trivsel blandt beboere. Det resulterer i mindsket sygefravær, og en bedre kultur på stedet.

Få kvalificerede løsninger

Vores løsninger til institutioner, bosteder og psykiatrien er fleksible og vi kan tilpasse dem efter netop Jeres ønsker og behov.

Ring 43 86 50 00

Kontakt os