Du kan stadig få et gratis sikkerhedstjek af din bolig

Alle sikkerhedskonsulenter bruger håndsprit før, under og efter hvert besøg. De kommer ligeledes kun og besøger de husstande, hvor alle er raske og ingen udviser nogle former for sygdom eller symptomer på sygdom. Besøget bliver lidt anderledes end normalt, fx må du undvære håndtryk og respektere, at vi holder 1-2 meters afstand.

Giv din bolig et sikkerhedstjek

Find ud af hvor godt din bolig er sikret mod indbrud og brand. Få udpeget stærke og svage områder i og omkring din bolig og få tips til, hvordan du kan nedsætte risikoen for indbrud og brand fx med en alarm og overvågede røgalarmer.

Få et sikkerhedstjek

Hvor kan indbrudstyven gemme sig?

Få svar på hvordan udsynet er til din bolig fra vejen og fra dine naboer og hvor gemmestederne er.  

Få tjekket låse og find flugtveje

Sikkerhedskonsulenten gennemgår låsene på døre, vinduer, garage m.fl. og du får svar på hvor nemt/svært det er at bryde ind i din bolig samt hvilke potentielle flugtveje en tyv kan vælge. 

Red liv med røgalarmer i din bolig

Få rådgivning om, hvor du bedst placerer røgalarmer, så husstanden bliver advaret i tide, og hvordan du laver en evakueringsplan, så alle i husstanden kommer sikkert ud, i tilfælde af brand.