Fredensborg Kommune

Et fremtidssikret røgalarmsystem, som sikrer kommunens bygninger og borgere og kan opfylde fremtidige krav fra myndighederne.

CASE

“Vi valgte at få installeret G4S røgalarmanlæg i flere af Fredensborg Kommunes bygninger for at sikre kommunens bygninger og borgere.

G4S Brandsikring blev valgt, da det professionelle røgalarmanlæg, kan opgraderes til et godkendt brandalarmanlæg, såfremt myndighederne i fremtiden skulle stille krav om det.

Røgalarmanlægget blev installeret i kommunens daginstitutioner, foreningshuse, sportshaller samt på fritidssteder. Ved røgudvikling bliver kommunens kontrolcentral alarmeret. Kommunens medarbejdere følger vores interne procedurer og kontakter relevante myndigheder i tilfælde af brand.

G4S sendte de samme montører på alle installationer, og det havde stor betydning for samarbejdet. Før hver installation blev vi enige om, hvordan installationen skulle udføres. Det fungerede meget effektivt. Kommunens medarbejdere satte pris på, at montørerne planlagde installationerne, så de ikke forstyrrede medarbejdere og børn.

Det føles godt, at vi passer på vores medarbejdere samt borgere i Fredensborg Kommune, og jeg er sikker på at borgerne sætter pris på, at vi har gjort en ekstra indsats for at sikre kommunens borgere og bygninger.

Jeg er meget tilfreds med samarbejdet og kan varmt anbefale G4S til andre.”

- Anders Pihl-Jensen Risikokoordinator, Fredensborg Kommune

Få mere at vide om brandsikring

Ring 70 27 73 62

Kontakt os