Forebyggelse af produktionsstop hos danske Glycom A/S

Som verdens førende producent af HMO’er (humane mælkeoligosakkarider), er danske Glycom A/S dybt afhængige af en stabil og optimal drift. Derfor er forebyggelse af produktionsstop en topprioritet, da et produktionsstop vil være forbundet med store omkostninger. 

06/01/2023

Af Ditte Christine Wind

Mangel på kontrol over produktionsanlæg

En af Glycom A/S’s største sikkerhedsudfordringer var manglende kontrol og overvågning af ind- og udgående trafik til deres produktionsanlæg. Uautoriseret adgang kan for en fremstillingsvirksomhed som Glycom i værste tilfælde føre til dyre produktionsstop. Derfor var det vigtigt for virksomheden at få et bedre overblik over hvilke personer og køretøjer, der løbende får adgang til området, så de kunne få bedre forudsætninger for at undgå kritiske produktionsstop. 

I samarbejde udarbejdede G4S og Glycom en risikovurdering for at kunne identificere de mest fremtrædende risici og dermed også de sikkerhedstiltag, der bedst kunne dække Glycoms behov.

 

Ønskede bedre overblik over adgang

G4S’ primære mål var at give Glycoms personale fuldt visuelt overblik over alle personer og køretøjer, der nærmer sig produktionsanlægget. Overblikket skulle således gøre det muligt for personalet at identificere, hvem der var på vej, før de overhovedet nåede til anlægget og ligeledes igangsætte præventive tiltag, såfremt en uautoriseret person eller køretøj nærmede sig. 

Udover at overvåge anlæggets ydre områder, var sikkerheden inde i produktionsanlægget også en prioritet, hvor Glycom ligeledes havde behov for stor kontrol over adgangen til de forskellige produktionsområder. 

For at imødekomme disse sikkerhedsbehov, sammensatte G4S en sikkerhedsstrategi, der havde til formål at sikre en funktionel, kontinuerlig og sikker drift hos kunden.

 

En integreret sikkerhedsløsning for optimal kontrol

For at skabe den mest optimale sikkerhedsløsning, var det nødvendigt at sammenkoble flere sikkerhedssystemer. 

Først og fremmest opsatte G4S kameraer og adgangskontrol på tværs af alle Glycoms indgange og porte. Kombinationen af kameraer og adgangskontrol gav ikke blot personalet mulighed for at overvåge, hvem der var på vej til og fra produktionsanlægget, men også fuld kontrol over, hvem de rent faktisk gav adgang. For yderligere at sikre anlægget installerede G4S et moderne alarmsystem, der kunne slå alarm, såfremt uautoriseret adgang alligevel blev registreret. Indenfor installerede G4S også adgangskontrol, som yderligere skulle sikre mod uautoriseret færden mellem forskellige dele af produktionsanlægget. 

Denne kombination af sikkerhedssystemer, der inkluderer videoovervågning, alarmsystemer og adgangskontrol, skabte således både visuelt overblik og fysisk kontrol over adgangen til alle dele af produktionsanlægget. 

 

Et resultat der glæder

Den implementerede integrerede sikkerhedsløsning betyder, at Glycom ikke længere behøver bekymre sig om uautoriseret adgang. Virksomheden har nu stor kontrol og overblik over, hvem der på ethvert givent tidspunkt befinder sig på og i nærheden af produktionsanlægget. 

Den implementerede kombination af sikkerhedsløsninger har sammen mindsket Glycoms risiko for produktionsstop som følge af uautoriseret adgang betragteligt og givet kunden en langt højere grad af kontrol over egen sikkerhed - til stor glæde for både ledelse og medarbejdere. 

Gå ikke glip af nyeste viden!

Få automatisk besked når vi udgiver ny viden.

Ja tak, hold mig opdateret!