G4S sikrer Ørestad Gymnasium mod hærværk og andre utilsigtede hændelser

Ørestad Gymnasium er et af Danmarks største gymnasier og rummer mere end 1000 elever og over 110 ansatte. Sikkerheden og muligheden for at kunne afdække hændelser, der finder sted på skolens grund, er derfor afgørende for at kunne skabe et trygt og sikkert miljø for de unge. 

07/04/2023

Af Julie Bredahl From Norring

Uopklarede hændelser skabte stor frustration

Ørestad Gymnasium havde flere gange oplevet hændelser, som de trods videoovervågning rundt omkring på skolen ikke havde været i stand til at opklare. Videooptagelserne bar præg af mange blinde vinkler, og når de endelig fangede noget, var billedkvaliteten oftest for sløret og uklar til at være til hjælp i opklaringsarbejdet. Det vakte stor frustration hos gymnasiet, der derfor valgte at indgå en dialog med G4S om en gennemgribende optimering af deres eksisterende videoovervågningssystem.

På baggrund af denne dialog tilbød G4S i forbindelse med en gennemgang af deres øvrige sikkerhedsløsninger, at overtage varetagelsen af alle gymnasiets videokameraer fra en tidligere leverandør, for at højne kvaliteten og sikre et stabilt video management system og dermed opretholde et solidt sikkerhedsniveau.
I samarbejde udarbejdede G4S og gymnasiets tekniske ejendomsleder en specialiseret videoovervågningsløsning, med henblik på at opnå kvalitetssikrende resultater og fremtidssikret vedligeholdelse, der skaber færre omkostninger og risici, og mere ro og tryghed på skolens område og for de studerende og ansatte. 

Bedre kvalitet sikrer bedre kontrol

Med flere uopklarede hændelser bag sig, var Ørestad Gymnasiums største udfordring den ringe videokvalitet, der resulterede i mangel på kontrol over de studerende og udefrakommendes handlinger på skolens område. Sikkerhedsløsningen tog derfor afsæt i at reducere muligheden for at hændelser skulle gå uopklarede hen i fremtiden. 

Løsningen indeholder først og fremmest overtagelsen af videoovervågningen på hele skolen samt opsætningen af nye videoovervågningskameraer på deres udendørs tagterrasse, for at kunne monitorere al adgang og færden på skolens areal i et kvalitetssikret system. G4S implementerede herudover låseservice på alle døre for at sikre god og fremtidssikret vedligeholdelse og give Ørestad Gymnasium større kontrol over kommende udgifter til de mange kvadratmeter.

“Det er et unikt og interessant projekt, hvor kemien og kommunikationen mellem kunden og os har været fænomenal fra start til slut. Den åbne og ærlige kommunikation har skabt så meget tillid og tryghed, at vi i dag er deres eneste sikkerhedsleverandør", fortæller Steffen Mauritzen, Account Manager i G4S. 

En løsning der bidrager til et sikkert studiemiljø

Med G4S’ optimerede videoovervågningssystem, er spildtiden for gymnasiets vicerektor, Dennis Hellegaard, blevet reduceret gevaldigt, mens trygheden er steget. Han udtrykker glædeligt, at den høje kvalitet har skabt et roligere og bedre studiemiljø, der ikke længere er plaget af uhåndterbare hændelser, som skaber usikkerhed blandt de unge.
“Den høje kvalitet har øget vores sikkerhedsniveau på alle fronter og gjort vores hverdag nemmere, og de studerende og ansattes færden mere sikker. Vi har samtidig minimeret vores sikkerhedsmæssige omkostninger og fået etableret en fremtidsbærende løsning, der giver os kontrol over alle skolens områder på en effektiv og let tilgængelig måde” udtaler Dennis Hellegaard. 

 

Gå ikke glip af nyeste viden!

Få automatisk besked når vi udgiver ny viden.

Ja tak, hold mig opdateret!