80% af sikkerhedsansvarlige spår om stigning i fysiske sikkerhedstrusler

Danske virksomheder står overfor en usikker fremtid med økonomisk kriminalitet og interne fysiske sikkerhedstrusler. Læs mere og bliv klogere på hvad du kan gøre for at sikre dine medarbejdere, aktiver og ejendom i det fremtidige sikkerhedslandskab. 
 

Læs hele rapporten her

09/28/2023

Af G4S Academy

Danske virksomheder må tænke nyt: fremtidens sikkerhedstrusler bekymrer

Flere end 80% af sikkerhedschefer i de største virksomheder i Danmark forventer betydelige stigninger i fysiske sikkerhedstrusler i løbet af det næste år. Sådan lyder tallene i “World Security Report”, udgivet af G4S, hvor 1.775 sikkerhedschefer i store virksomheder i samlet set 30 lande, herunder Danmark, har delt deres syn på fremtidens trusselsbillede.

 

Økonomisk uro bekymrer

Som led i rapporten blev udvalgte danske sikkerhedschefer blandt andet spurgt ind til, hvilke faktorer, de vurderede ville påvirke sikkerheden mest over det kommende år. 

Her var økonomisk kriminalitet et af de helt store emner, hvor 52% af de adspurgte pegede på, at økonomisk kriminelle ville udgøre den største trussel af alle kriminelle grupper. Ligeledes pegede 37% af de adspurgte også på økonomisk uro som den faktor, der generelt ville påvirke trusselsbilledet mest over det kommende år.

 

Cybersikkerhed fylder mere end fysisk sikkerhed

På trods af at 91% af de adspurgte har oplevet en intern fysisk sikkerhedstrussel (begået af en medarbejder) inden for de sidste 12 måneder samt at 94% har oplevet en ekstern fysisk sikkerhedstrussel i samme periode, er mere end halvdelen (59%) af de danske sikkerhedschefer enige i, at danske virksomhedsledere er langt mere optagede af cybersikkerhed end fysisk sikkerhed. 


Det er bekymrende,” fortæller Ole Knudsen, administrerende direktør i G4S, og fortsætter: “Fysisk sikkerhed bør forblive en prioritet for virksomhedsledere i Danmark, særligt set i lyset af det skærpede trusselsbillede, som vi ser ind i. En utilstrækkelig beskyttelse af medarbejdere, aktiver og ejendom kan have alvorlige konsekvenser - og ikke kun økonomiske konsekvenser, men også for fastholdelse af personale, omdømme og performance”.


Øgede budgetter for fortsat at mitigere risici

I et forsøg på at afbøde stigningen i fysiske sikkerhedstrusler fortæller 61% af de danske sikkerhedschefer, at de forventer, at sikkerhedsbudgetterne vil komme til at stige betydeligt. 

Med det overgår Danmark både det globale samt det europæiske gennemsnit - og alle andre europæiske lande på nær Østrig. 


Pengene skal blandt andet bruges på investeringer i avanceret teknologi, der skal afhjælpe den mangel på sikkerhedspersonale, som mange virksomheder også forventer at se ind i. Faktisk forventer mere end 80%, at det vil blive gradvist sværere at rekruttere kvalificeret sikkerhedspersonale over de kommende fem år - og det tvinger virksomhederne til at tænke kreativt.


Dataen lægger derfor også op til, at sikkerhedscheferne ser på mulighederne for at integrere mere kunstig intelligens teknologi i udførelsen af sikkerhedsopgaver i jagten på at afhjælpe manglen på arbejdskraft. 


Andre nøgleresultater fra World Security Report i Danmark:

  • 61% af danske sikkerhedschefer forventer at øge deres budgetter til fysisk sikkerhed markant. Det er væsentligt højere end det globale gennemsnit på 46% samt det europæiske gennemsnit på 41%.

  • Svindel og ulovlig indtrængen er med hhv. 22% og 24% blandt de mest forventede sikkerhedstrusler, danske sikkerhedschefer forventer at stå over for i de kommende 12 måneder. 

  • 28% af danske sikkerhedschefer anser ondsindet skade på virksomhedens ejendom som en væsentlig intern sikkerhedstrussel i de kommende 12 måneder. Det er den højeste andel i Europa og ligger over både det globale gennemsnit på 25% og det europæiske gennemsnit på 21%. 

  • 37% af de adspurgte danske virksomheder oplever udfordringer med svind. Det er den højeste andel i Europa og ligger over både det globale gennemsnit på 32% og det europæiske gennemsnit på 30%. 

  • 20% af de adspurgte danske virksomheder oplever udfordringer med lækage af følsomme oplysninger. Det er den laveste andel i Europa og ligger under både det globale gennemsnit på 28% og det europæiske gennemsnit på 34%. 


Læs hele rapporten her

Gå ikke glip af nyeste viden!

Få automatisk besked når vi udgiver ny viden.

Ja tak, hold mig opdateret!