Har du spørgsmål vedr. din faktura?

Se eksempler for fakturaer inkl. forklaringer og få svar på de mest stillede spørgsmål om fakturaer.

Få svar på dine spørgsmål om din faktura

Hvorfor passer min første faktura ikke med det aftalte?

Den første abonnementsfaktura vil typisk dække en "skæv" periode, hvis I ikke har fået installeret dit anlæg den 1. i en måned. Et eksempel: Hvis Jeres faktura lyder på f.eks. 14.10.2013 – 31.12.2013, så vil fakturaen dække resten af oktober, samt november og december.

Bemærk, at I som erhvervskunde vil modtage en særskilt faktura på installation. Se eksempler på fakturaer.  

Hvorfor passer installationsprisen ikke med det aftalte?

Efter montøren har installeret anlægget, vil I modtage en ”Ændring til specifikation”. Hvis I sammen med montøren har valgt at ændre bestillingen, vil installationspris og abonnementspris ofte fravige den pris, der står i den første bekræftelse. 

Sammen med konsulenten finder I ud af omfanget på jeres installation, og på den baggrund vil konsulenten udregne en pris til jer. Denne vil I modtage en særskilt bekræftelse og faktura på. 

Sker der ændringer i forbindelse med installationen, vil I mdtage en ny bekræftelse.

Hvad er miljøafgift?

Miljøkravene fra de offentlige myndigheder er stigende, og G4S har valgt at synliggøre de stigende miljøomkostninger på fakturaen, i stedet for at indkalkulere dem i en prisstigning. 
G4S er i henhold til WEEE-direktivet, elektronik bekendtgørelsen (Waste Electrical and Electronic Equipment), forpligtet til at hjemtage og bortskaffe det af G4S opsatte elektronik. Dette gælder også, hvis installationen tilhører kunden. 

Miljøomkostninger dækker blandt andet: 

Sikker bortskaffelse af al elektronik efter opsætning, udskiftning og nedtagning. 
Specielt bortskaffelse af brugte batterier. (Herunder fragt, håndtering og sortering af elektronisk affald). 
Drift og vedligeholdelse af G4S køretøjer. 
Du kan læse mere om WEEE-direktivet på: http://www.dpa-system.dk  

Hvorfor får jeg en faktura?

Hvorfor får jeg en faktura på alarmudrykning?

Det kommer an på Jeres servicemodel. Personforsagede fejlalarmer vil, uanset hvilken servicemodel medføre en faktura.
I Jeres leverings- og abonnementsbetingelser kan I se, hvilken servicemodel I har valgt, og hvad servicemodellen dækker. 

Har I spørgsmål til Jeres faktura, som ikke er besvaret her, er I velkomne til at udfylde mailformularen eller kontakte Kundeservice på tlf. 70 33 00 40. 

Hvorfor får jeg en faktura på ved indbrud?

Det kommer an på Jeres servicemodel. Uanset hvilken servicemodel I har, skal I betale for den tid, Vagten  eventuelt har brugt på at gensikre Jeres adresse samt de materialer, der er brugt til afdækning. Denne regning kan I typisk få refunderet af Jeres forsikringsselskab. 
Personforårsagede fejlalarmer, der ikke afstilles, medfører en faktura uanset hvilken servicemodel I har. 

I Jeres leverings- og abonnementsbetingelser, kan I se hvilken servicemodel I har valgt, og hvad servicemodellen dækker. 

Har I spørgsmål til Jeres faktura, som ikke er besvaret her, er I velkomne til at udfylde mailformularen eller kontakte Kundeservice på tlf. 70 33 00 40. 

Hvorfor får vi en faktura, når vi har tilmeldt betalingen til NETS (betalingsservice)?

Der kan være ventetid på tilmelding hos NETS. Derfor er det ikke sikkert, at Jeres første regninger når at blive registreret hos NETS. Betal derfor altid Jeres regninger, indtil de figurerer på betalingsserviceoversigten.

Hvorfor får jeg en faktura på reetablering af telefonforbindelsen?

Når Kontrolcentral har modtaget et signal fra Jeres anlæg angående manglende telefonforbindelse, og har forsøgt at kontakte Jer uden held, sendes en montør til stedet for at reetablere telefonforbindelsen, så anlægget fungerer. Da det ikke er en fejl på anlægget, men en fejl på Jeres telefonlinje, er denne ydelse ikke indeholdt i Jeres abonnement.

Hvorfor får jeg en faktura på reetablering af HFI-relæ efter stømsvigt?

Når kontrolcentralen har modtaget et signal fra Jeres anlæg angående manglende strøm, og har forsøgt at kontakte Jer uden held, sendes en vagt eller montør for at sikre, at strømmen tilsluttes, og Jeres anlæg igen er tilkoblet. Da det ikke er en fejl på anlægget, men en fejl på Jeres strømforsyning, er denne ydelse ikke indeholdt i Jeres abonnement. 

Har du stadig brug for hjælp?
Vi sidder klar til at hjælpe dig:
Mandag - torsdag: 8 - 16 | Fredag: 8 -15.30

Ring 70 33 00 40

Udfyld formular