Tryghedsvagt

Skab sikre og trygge rammer for borgere og ansatte i det offentlige rum. I tæt samarbejde med politiet, SSP og kommunen arbejder G4S tryghedsvagter proaktivt for at etablere værdifulde og dialogbaserede samarbejder på tværs af de offentlige myndigheder, som derved sikrer en målrettet indsats for at opnå bedst mulig effekt. 

FÅ UFORPLIGTENDE TILBUD

Hvad er en tryghedsvagt?

En tryghedsvagt er en erfaren og dedikeret professionel vagt, der har til opgave at skabe og opretholde ro og orden. Tryghedsvagterne er uddannet og trænet til at holde øje med og reagere på potentielle trusler eller utrygge situationer. De kan være til stede i både offentlige og private områder, herunder virksomheder, skoler, indkøbscentre, hospitaler, biblioteker mv.                       

Hvad kan en tryghedsvagt?

En tryghedsvagt fra G4S besidder en bred vifte af kompetencer, der gør dem i stand til at udføre deres opgaver effektivt. Udover at overvåge og sikre områder, kan tryghedsvagter håndtere adgangskontrol, patruljere områder, rapportere uregelmæssigheder, assistere med nødsituationer og tilkalde hjælp fra relevante myndigheder. De er trænet til at være opmærksomme, reaktive og i stand til at tage hurtige beslutninger for at opretholde sikre og trygge omgivelser. 

Herudover agerer G4S tryghedsvagter også som en synlig tilstedeværelse, der er med til at afskrække potentielle lovovertrædere, og skaber dermed et trygt miljø for alle.  

Derfor bør du overveje en tryghedsvagt fra G4S

Skabe ro og orden i bybilledet ✔️
G4S tryghedsvagter har en vigtig rolle med at skabe og opretholde ro og orden i bybilledet. Ved mindre forsamlinger eller ophold, hvor stemningen kan blive høj og potentielt utryg, sikrer G4S tryghedsvagter en atmosfære præget af hensynstagen til alle. Tryghedsvagternes blotte tilstedeværelse bidrager til at mindske risikoen for uroligheder, og er derfor med til at sikre tryghed for borgere, personale og forretningsdrivende.

Handler med autoritet og forståelse ✔️
G4S’ tryghedsvagter optræder myndigt og udviser den nødvendige handlekraft over for borgere, der udviser adfærd, som truer trygheden. Samtidig viser de forståelse for situationen og sørger for, at alle i bybilledet kan nyde udendørslivet uden at føle sig utrygge. De har kompetencerne til at  håndtere sådanne situationer professionelt og effektivt. Deres tilstedeværelse er derfor afgørende for at opretholde den rette balance mellem stemning og tryghed.

Samarbejder med offentlige myndigheder ✔️
G4S’ tryghedsvagter arbejder tæt sammen med de offentlige myndigheder, for at sikre forebyggelse af utrygge situationer. Denne dialogbaseret tilgang til samarbejdet, er med til at bidrage til en mere effektiv indsats, der fokuserer på at skabe, samt opretholde både sikkerheden og trygheden i området. G4S tryghedsvagter samarbejder aktivt med politiet, SSP og kommunen, hvilket sikrer en målrettet og koordineret indsats, der bedst muligt imødekommer jeres kommunale behov. 

Assistance ved krisesituationer ✔️
G4S’ tryghedsvagter er specialuddannede til at assistere og håndtere potentielle krisesutuationer og skabe ro og orden i øjeblikke, hvor trygheden kan blive udfordret. Deres tilstedeværelse og evne til hurtigt at reagere bidrager til at skabe et trygt og sikkert miljø for alle. G4S tryghedsvagter er trænet til at agere beslutsomt og professionelt, samtidig med at bevare hensyntagen til alle involverede parter. Ved at yde assistance til de offentlige myndigheder i krisesituationer og andre ekstraordinære begivenheder er vores tryghedsvagter med til at opretholde ro, sikkerhed og tryghed på en effektiv og ansvarlig måde.

G4S har stor erfaring med at skabe tryghed og ro ✔️
Med en tryghedsvagt fra G4S kan du være sikker på, at vagterne har stor erfaring med at skabe tryghed og ro. Vores vagter løser allerede lignende opgaver i bl.a. gågader og indkøbscentre i hele landet –  så det er med andre ord et gennemprøvet koncept, der allerede nu skaber værdi i andre områder.

Få et uforpligtende tilbud

Hvad betyder lovforslaget om kommunale tryghedsvagter?

I juni 2023 vedtog et flertal i Folketinget et lovforslag om ændring af lov om vagtvirksomhed. Lovforslaget betyder konkret, at danske kommuner som led i en forsøgsordning får mulighed for at anvende tryghedsvagter, der kan supplere politiets arbejde med at opretholde ro og orden og sikre, at borgerne kan færdes trygt og frit i det offentlige rum. 

Tryghedsvagterne erstatter ikke politiets arbejde, men fungerer som et ekstra sæt professionelle og erfarne øjne. Tryghedsvagterne kan være godkendte kommunalt ansatte vagter eller godkendte vagter i autoriserede vagtvirksomheder som eksempelvis G4S.

Danskernes fortrukne sikkerhedsvirksomhed