Certificering

Certificering giver dig en løsning af høj kvalitet
- fra rådgivning til installation og service.

Professionel og seriøs leverandør

Når du vælger os som leverandør, er du sikker på at handle med en professionel og seriøs sikkerhedsleverandør – både når det gælder rådgivning, produkter, ydelser og uddannelse af vores medarbejdere samt overholdelse af branchens etiske regler og gældende lovgivning.

ISO-certificerede løsninger

Vores sikkerhedsløsninger er certificerede efter ISO 9001:2015 . Det sikrer vores kunder en høj kvalitet.

Certificeringen sikrer god rådgivning, og at den rigtige løsning bliver valgt, installeret og serviceret korrekt - samt at hele processen bliver udført af et kompetent og veluddannet personale.

Hele G4S er certificeret

Certificeringen dækker vores sikkerhedsløsninger inden for videoovervågning, adgangskontrolanlæg, brandsikringsanlæg, tyverialarmer, låse samt vagt- og livvagtydelser samt leverandørrådgivning.

Vi opfylder kravene

Certificeringen sikrer desuden, at Sikkerhedsstyrelsens krav til EL-installationer (KLS) og Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts krav til brandsikringsanlæg er opfyldt.

Med certificeringen er der garanti for, at vi følger branchens kravsspecifikationer, som er udarbejdet af Forsikring & Pension, Rigspolitichefens Forebyggelsesenhed, Finansrådet, Politidirektørforeningen, Sikkerhedsbranchen og Tekniq - og at vi konstant forbedrer vores forretningsgange.

Uafhængig ekstern kontrol

Vi bliver hvert år kontrolleret af den uafhængige certificeringsvirksomhed Intertek DIC A/S samt af Sikkerhedsbranchen. Desuden foretager vi løbende intern kontrol for at sikre, at vores kunder altid får den korrekte løsning.

Certificeret leverandør

Vi samarbejder med nogle af de største producenter i verden, og er bl.a. leverandør af produkter fra:

 Amag Milestone   Salto Systems
 Assa Abloy Nedap Security  Schneider Electric
 Axis NoxSystems  UniTek
 Bosch Orion  UTC
 Entelec Panasonic  Vanderbilt
 HikVision Protec Fire Detection  
 Honeywell Risco