Vi holder øje med Danmark

Vi tager også et ansvar for vores indvirkning på mennesker, miljø og klima.

Miljø og klima

Vi har både en miljøpolitik og en klimapolitik. Vi fokuserer på at forebygge og minimere belastningen af miljøet. Vi vælger så vidt muligt leverandører, der arbejder miljøbevidst. Vi udgiver jævnligt et miljøregnskab, som redegør for de miljømæssige forbedringer, vi har opnået. Vi forbedrer desuden løbende vores forretningsprocesser for at minimere vores CO2 fodspor og sigter aktivt efter CO2 reduktion. Derfor måler vi løbende og systematisk koncernens CO2 fodspor.

Personalepolitik

Vi har en gennemarbejdet personalepolitik, der er udarbejdet af vores samarbejdsudvalg og ledelse i forening. Der beskriver vi blandt andet, hvordan vi ønsker at samarbejde med hinanden. Vi tolererer hverken diskrimination på baggrund af køn, race, etnisk herkomst eller religiøs overbevisning.

Business Ethics Policy

Rygraden i vores koncerns kulturelle og sociale ansvarlighed er vores business ethics policy, der beskriver de interne regler, vi ønsker at arbejde efter.

Business Ethics Policy

CSR rapport

Vores koncern udgiver med jævne mellemrum en CSR rapport, hvor vi beskriver nogle af de mange forskellige tiltag med fokus på social ansvarlighed, der foregår rundt omkring i de over 100 lande, hvor vi agerer.

CSR rapport