Har du spørgsmål vedr. din faktura?

Se eksempler for fakturaer inkl. forklaringer og få svar på de mest stillede spørgsmål om fakturaer.

Få svar på dine spørgsmål om din faktura

Hvorfor passer min første faktura ikke med det aftalte?

Den første abonnementsfaktura vil typisk dække en "skæv" periode, medmindre du har fået anlægget installeret den første i en måned.
(Eksempel) Er dit alarmanlæg fx installeret d. 14.oktober 2018 vil din faktura lyder på perioden 14.10.2018 – 31.12.2018 og dække resten af oktober, samt november og december. 
Bemærk, at prisen for installation også fremgår på første faktura. 
Bemærk, at alle priser er eksklusiv moms. Prisen inkl. moms finder du nederst på fakturaen.

Hvorfor passer installationsprisen ikke med det aftalte?

Når du har bestilt et anlæg, får du en bekræftelse på det valgte, samt informationer om den aftalte installationspris. 
Vælger du at ændre din bestilling, når alarmanlægget bliver installeret, modtager du en samlet faktura inkl. ændringerne, som vil fravige fra den oprindelige installations- samt abonnementspris.
Bemærk, at alle priser er eksklusiv moms. Prisen inkl. moms finder du nederst på fakturaen.

Hvad er miljøafgift?

Miljøkravene fra de offentlige myndigheder er stigende. G4S har valgt at synliggøre de stigende miljøomkostninger på fakturaen. G4S er i henhold til WEEE-direktivet, elektronik bekendtgørelsen (Waste Electrical and Electronic Equipment), forpligtet til at hjemtage og bortskaffe det af G4S opsatte elektronik.  

Hvad er mijøomkostninger?

Dette dækker sikker bortskaffelse af al elektronik efter opsætning, udskiftning og nedtagning. 
Specielt bortskaffelse af brugte batterier, herunder fragt, håndtering og sortering af elektronisk affald, samt drift og vedligeholdelse af G4S køretøjer. 
Du kan læse yderligere om WEEE-direktivet på: http://www.dpa-system.dk

Hvorfor får jeg en faktura?

Hvorfor får jeg en faktura, når jeg har tilmeldt BS?

Der kan være ventetid på tilmelding hos NETS. 
Derfor er det ikke sikkert, at din første faktura når at blive registreret hos dem. 
Betal derfor altid dine fakturaer, indtil de fremgår på din betalingsserviceoversigt. 

Hvorfor får jeg en faktura på reetablering af telefonforbindelsen?

Når kontrolcentralen modtager et signal fra dit anlæg angående manglende telefonforbindelse, og vi ikke har opnået kontakt til de oplyste kontaktpersoner, sendes der en montør, for at reetablere telefonforbindelsen.

Såfremt det ikke er en fejl på anlægget, men en fejl på telefonlinje på adressen, er denne ydelse ikke med i abonnementet.

Hvorfor får jeg en faktura efter strømsvigt?

Jeg har fået en faktura efter reetablering af HFI Relæ. Når kontrolcentralen modtager et signal fra dit anlæg angående manglende strøm, og vi ikke har opnået kontakt til de oplyste kontaktpersoner, sendes der en vagt eller en montør, for at sikre strømtilførslen til anlægget bliver genetableret.

Såfremt det ikke er en fejl på G4S anlægget, men en fejl på strømforsyningen på adressen, er denne ydelse ikke med i abonnementet.

Har du stadig brug for hjælp?
Vi sidder klar til at hjælpe dig:
Mandag - torsdag: 8 - 16 | Fredag: 8 -15.30

Ring 70 33 00 40

Skriv og få hjælp til faktura