Fortrydelse & reklamation

Brug denne Fortrydelses-formular/Reklamations-formular, når du ønsker:

  • at gøre brug af 14-dages fortrydelse (af dit køb)
  • eller at indgive en reklamation på fx et defekt produkt

Vigtigt ved fortrydelse
Du har 14 dages fortrydelsesret på dit køb, hvis varen er købt i G4S' webshop eller anden form for fjernsalg fra G4S.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du har modtaget varen/varerne.
Modtager vi ikke alle skilte retur, anses varen ikke som fuldt returneret.

Vigtigt ved reklamation
I henhold til Købelovens bestemmelser har du en 2 års reklamationsret. Tiden regnes fra det tidspunkt, hvor du har fået varen i sin besiddelse.
Såfremt der er tale om en varer med begrænset holdbarhed, er købers klageadgang begrænset til den holdbarhedsperiode, som kunne forventes af varen eller som G4S har oplyst.
Eventuelle fejl/mangler ved produkter leveret af G4S skal meddeles G4S i rimelig tid efter at fejlen/manglen opdages. Du har pligt til på forlangende at påvise fejlen/manglen. Du skal derfor så hurtigt som muligt rette henvendelse til G4S omkring eventuel reklamation.