Hjælp til din P5 tyverialarm

Her finder du brugervejledninger, links til apps og svar på ofte stillede spørgsmål

Har du problemer med bruge din app?

Efter en opdatering til IOS 14.6 bliver du også bedt om, at opdatere din alarm app "Mit G4S". 
Den app er udgået! Du skal derfor i stedet installere appen "G4S Alarm" og logge ind på samme måde som før:

Usernavn : 150 eller 450 efterfuldt af 6 cifre jf. kontrakten/faktura
Adgangskode : A foran samme som ovenfor anført
Pinkode : Tast den 4-cifrede masterkode til alarmen

 

Spørgsmål til P5 alarm

Hvorfor virker min app ikke?

Får du en fejlmelding på din telefon eller tablet, tjek da om der er forbindelse/datatransmission dertil , om den seneste app-version er indlæst, ellers genstart enheden.
Hjælper dette ikke, kan du kontakte G4S på telefon 70 33 00 40 - vælg teknisk support.

Hvorfor virker min fjernbetjening ikke?

Undersøg om alarmpanelet viser fejl ”Systemfejl” vha. trykke PIL NED.
Viser display ”LO-BAT FJB” skal batteriet/-erne udskiftes. 

Tryk på en tilfældig knap på fjernbetjeningen. Lyser ikonet på tasten, bør batteriet virke.
Lyser ikonet ikke, tjek om en af tasterne sidder fast. Hvis ikke, så skift batteriet.

Du kan med fordel købe batterier i g4sshoppen.dk

Anlægget kan altid betjenes på alarmpanelet eller i appen, også når fjernbetjeningen ikke virker. 

Hvis problemet ikke bliver løst efter batteriskift, skal fjernbetjeningen udskiftes.
Fjernbetjeninger er et tilkøb til anlægget. Køb nye fjernbetjeninger hos kundeservice på 70 33 00 40.

Kan jeg betjene alarmen via app, PC og fjernbetjening?

Ja du kan bruge både app, fjernbetjening og pc til din P5 tyverialarm.

App til mobil kan du hente længere oppe. Du kan logge ind på P5 ved at bruge login-funktionen øverst på siden. 
Hvis du ønsker flere fjernbetjeninger, skal du bestille dem hos kundeservice på 70 33 00 40.

Virker min alarm stadig, hvis jeg opsiger min fastnettelefon?

Sender dit anlæg via et modem, kræver det en fastnet telefonforbindelse, ellers kan anlægget ikke sende alarmer. Sender dit anlæg via mobilnettet (GSM) kan du opsige fastnet telefonforbindelsen.
Har du spørgsmål til, om anlægget sender via modem eller GSM kan du ringe til 70 33 00 40,
tryk 3 for ”Har du brug for teknisk hjælp til anlægget”.

Kan jeg have kæledyr/robotstøvsuger, når jeg har alarm?

Har du husdyr, kan du vælge at få en særlig PET-sensor til din alarm, som tillader husdyr op til 37 kg. frit kan færdes i boligen, mens alarmen er tilkoblet.
Man kan som alternativ dertil, opsætte anlægget til at have Skalsikring, hvorved f.eks. større eller flere husdyr kan færdes frit i i boligen.  

En G4S vagt eller montør, går ikke ind i en bolig, hvor der forefindes hund, uden denne er under opsyn.

En robotstøvsuger kan ”agere” som husdyr, køre ind i ting, som derved bevæger sig og aktiverer sensoren. 
Er du i tvivl om robotstøvsugeren aktiverer alarmen, kan du tilkoble anlægget, placere dig et sted, hvor du ikke fanges af rumsensorerne og så lade støvsugeren udføre det ønskede. 
Går alarmen i gang, kan du straks derefter frakoble alarmen og en PET-sensor eller skalsikring er nødvendig.  
Ønsker du at ændre dit anlæg pg.a. du har fået husdyr eller robotstøvsuger, kan du kontakte G4S via kundeservice@dk.g4s.com 

Hvad sker der ved strømsvigt?

Ved strømsvigt skifter anlægget automatisk til backup batteri i centralen. 
Anlægget sender først en strømsvigtsalarm til kontrolcentralen efter 1 times varighed. 
Når strømmen reetableres, genoplades backup-batteriet i centralen og anlægget kører igen via 230V.

Det er abonnentens ansvar, at sørge for tilførsel af 230V til anlægget. 
Kørsel på strømsvigt er ikke inkluderet i et abonnement. 

Hvis strømmen ikke kan reetableres, kontakt G4S kontrolcentral på telefon 70 33 44 55,
Tryk 1 for ”Har alarmen været i gang” og afgiv kodeordet.

Hvad betyder det, når der er lys i hængelås-ikonet på betjeningspanelet?

Diode slukket = Anlæg er til- eller frakoblet
Rød diode blinker =  Der har været alarm. Slukker næste gang du til- og frakobler anlægget.
Rød lyser = Anlæg er tilkoblet. Slukker efter max. 2 min efter tilkobling.
 

Fejl - se status på lyn på alarmpanel

Hvad betyder det, når der er lys i lyn-ikonet på betjeningspanelet?

Grøn diode lyser = Normaldrift
Grøn diode blinker = Der er strømsvigt på stedet, batteri backup leverer strøm i 12-24 timer. Hvis strømsvigtet varer under 1 time, behøver du ikke at kontakte os. 
Dioden er s
lukket = Anlægget får ikke tilført 230V og batteri backup har ikke mere strøm. Tjek HFI-relæ.
Gul diode blinker = Systemfejl. Læs mere derom i afsnittet Systemfejl
Gul diode lyser = Systemfejl. Aflæs i displayet hvilken fejl, det er. Brug pil ned (evt. flere gange). Læs mere derom i afsnittet Systemfejl

Systemfejl

Du kan se, hvilken fejl, det er, ved at trykke PIL NED (evt. flere gange)

LO-BAT

LO-BAT er en servicemeddelelse for lav batteristand på en enhed.
G4S får automatisk en opgave derpå og kontakter tilkald, for at aftale nærmere vedrørende skift af batterierne i samtlige alarmpunkter på anlægget, hvilket normalt sker indenfor 30 dage. 
Du behøver kun kontakte G4S for information vedr. montørbesøget, hvis der er hund på adressen. 

Hvilket alarmpunkt der er LO-BAT på, vises i displayet/teksten 

Skift af batterier på fjernbetjeninger, røgalarmer, kuliltemeldere og gassensorer skal du selv foretage 
Læs hvordan i afsnittet Skift af batterier

GSM-modul telefonlinjefejl

Sendeniveau på GSM-nettet er midlertidigt lavt.  Årsag er teleselskabets sendemaster/-udstyr
Indikationen der dynamisk opdateret og slukker, når sendeniveauet igen er normalt.
Alarmanlægget aktiveres stadig ved alarm.

Rapportfejl i Display

Anlægget har ikke kunne aflevere en information/hændelse i første forsøg.
Denne information/hændelse gensendes efterfølgende, men trods informationen efterfølgende er sendt/modtaget forsvinder den ikke i displayet før der kvitteres herfor
Dette afstilles ved at trykke PIL NED, efterfulgt af X for afslut

 

Skift af batterier

Hvordan skifter jeg batteri i en fjernbetjening?

Du udskifter selv batteriet i fjernbetjeninger. 
Bestilling og udskiftning af batteri(er) er ikke omfattet af abonnementet. 
Husk at tjekke batteritype på det gamle batteri, når nyt købes. 
Batterierne kan typisk købes i supermarkeder, på tankstationer, hos fotohandlere etc., men kan med fordel bestille batterierne på G4Sshoppen.dk.

Bruger 2 stk. CR-1225 eller 1 stk. CR-2032  pr. fjernbetjening.

Uanset om man aktiverer anlægget med fjernbetjening eller på panelet, bør man altid lytte efter den bekræftelse, som anlægget giver i form af et bip, en tone, en talebesked eller lysindikation. 
Efter batteriskift skal anlægget til- og frakobles vha. fjernbetjeningen for at fjerne en evt. lysindikationen.

Hvordan skifter jeg batteri i en røgalarm?

Rund røgmelder

Bruger 2 stk. 3 volt CR-123A batterier - du kan købe batterierne i g4sshoppen.dk

 • Åben røgmelderen ved at presse lidt opad og drej frontdækslet en smule mod uret 
 • Røgmelderen nedtages fra loftbeslaget
 • På bagsiden mellem grøn printplade og rød knap, findes en tap til åbning af batteridækslet
 • Tryk tappen mod midten for at åbne dækslet 
 • Erstat de 2 stk. 3 volt CR-123A batterier med 2 nye og påsæt dækslet igen
 • På loftbeslaget findes 2 små hak i kanten. Det ene har en rille tv derfor
 • Sæt røgmelderen op mod beslaget, så røgmelderens rille er ca. 4 mm tv for beslagets rille
 • Tryk opad og drej røgmelderen med uret, så de 2 riller er ud for hinanden
 • Test røgmelderen når dækslet er korrekt påsat. Tryk på den lille knap ved lysdioden i ca. 3-5 sek.
 • OBS en høj alarmlyd aktiveres fra røgmelder og sirene. Røgmelderen har derefter igen genskabt forbindelsen. 
 • Du kan afstille lyden ved at frakoble anlægget. Det røde lys fjernes ved at til- og frakoble anlægget igen. 

Firkantet røgmelder

Bruger 1 stk. 9 volt 6F22 batteri.

 • Åben røgmelderen ved forsigtigt at trykke på det hvide udstykke og vippe frontdækslet ned
 • Afmontèr dobbeltstik til 1 stk. 9 volt 6F22 og udskift dette 
 • Vip forsigtigt låget op igen, til der høres et klik
 • Test røgmelderen når dækslet er korrekt påsat. Tryk på den lille knap i midten i ca. 3-5 sek.OBS - En høj alarmlyd aktiveres fra røgmelder og sirene. Røgmelderen har derefter igen genskabt forbindelsen.
 • Du kan afstille lyden ved at frakoble anlægget. Det røde lys fjernes ved at til- og frakoble anlægget igen. 
 

Hvordan skifter jeg batteri i en gas-sensor?

Du kan ikke selv skifte batterier i en gas-sensor - batterier skiftes af G4S. Kontakt kundeservice på 70 33 00 40 for nærmere aftale. 

 

Hvordan skifter jeg batteri i en CO kuliltemelder?

Bruger 2 stk. CR123A batterier pr. kuliltemelder.

Tag fat i fronten og træk den til højre og tag af beslaget.
Der aktiveres en sabotagealarm , som afstilles vha. at trykke koden ind eller tryk åben hængelås vha. fjernbetjening.
På bagsiden udtages dækslet og batterierne udskiftes.
Efter opsætning igen i beslaget, testes detektor ved at holde test knappen inde, indtil detektoren bipper og blinker i de 3 LED lamper.

 

Generelle spørgsmål vedr. alarm

Alarmen har været i gang. Hvad nu?

Har du frakoblet din fejlalarm, er der ingen grund til at kontakte G4S kontrolcentralen.

Lykkes det dig ikke at frakoble alarmen, vil G4S kontrolcentral kontakte dig. Du skal altid oplyse det aftalte kodeord, når du taler med kontrolcentralen. Derfor er det vigtigt, at alle brugere kender kodeordet.  

Hvordan ændrer jeg kodeord / tilkaldepersoner / telefonnr.?

 Send en e-mail til data@dk.g4s.com med dine rettelser samt dit navn, telefonnummer samt gerne et anlægsnummer, så ringer vi dig op. Husk at du skal oplyse dit kodeord.

Skal G4S have besked, når jeg tager på ferie?

Ved ferie kan du skrive til os på data@dk.g4s.com 
- husk at oplyse dit anlægsnummer.

Du vil efterfølgende modtage en kvittering på mail, når de ønskede oplysninger er opdaterede.

Hvilket nummer ringer G4S fra, når alarmen går i gang?

Hvis tyverialarmen aktiveres, ringer G4S fra telefonnummer 70 33 44 55. 
Det er således en god ide, hvis du og dine tilkaldpersoner, indkoder dette telefonnummer på telefonen, så I kan se G4S Kontrolcentral forsøger kontakte jer.

Hvordan får jeg nye skilte?

Mærkater og skilte kan bestilles via kundeservice@dk.g4s.com
Det er udelukkende G4S der opsætter mærkater og alarmskilte. 
Hvis du udskifter døre/vinduer, skal du selv sørge for at ødelægge de gamle mærkater/skilte derpå.
Mærkater/skilte opsættes uden beregning  inden for 2 uger / 10 arbejdsdage og udføres ved lejlighed.
Såfremt dette ønskes hurtigere eller med fast dato er det mod betaling. 

Har du stadig brug for hjælp?

Ring til os - vælg teknisk support

Ring 70 33 00 40