PLOV Beredskabsplan - hvad skal du have styr på?

Ifølge Undervisningsministeriet bør alle skoler og institutioner i Danmark have en beredskabsplan, der forebygger voldelig og kriminel adfærd.

Virkeligheden er tilsyneladende en ganske anden. 

Ifølge en rundspørge fra DR, har én ud af fire skoler ikke en plan i tilfælde af terror og skoleskyderi. 

Denne side er delt op i 5 afsnit

 1. Hvad er en beredskabsplan?
 2. Bør I have en beredskabsplan for PLOV?
 3. Hvorfor er det vigtigt at have en beredskabsplan?
 4. Hvad skal en beredskabsplan indeholde?
 5. Brug af en elektronisk beredskabsplan

Hvad er en beredskabsplan?

En beredskabsplan er en plan for, hvordan I håndterer pludseligt opståede ulykker og krisesituationer. En beredskabsplan indeholder en beskrivelse af, hvordan I skal agere, og hvem der har ansvaret for hvad. 

Formålet beredskabsplanen er at undgå panik og minimere skader. Det er vigtigt, at alle kender sin rolle - da alle udgør en vigtig brik i et større puslespil.

Hvad er PLOV?

PLOV er en forkortelse for 'Påbegyndt Livsfarlig Og Voldelig handling’ og dækker over handlinger udført af én eller flere gerningsmænd. I daglig tale bruges PLOV typisk i forbindelse med skoleskyderier.

Bør I have en beredskabsplan for PLOV?

En beredskabsplan for PLOV hjælper jer med afdække følgende spørgsmål:

 • Er jeres personale instrueret i adfærd ved PLOV hændelser?
 • Er jeres personale instrueret i sine roller i de forskellige faser ved PLOV hændelser?
 • Er jeres personale instrueret i varsling/alarmering ved PLOV hændelser?
 • Er jeres personale instrueret i forskellen mellem alarmering ved evakuering og ved PLOV hændelser?
 • Er jeres personale instrueret i barrikadering ved PLOV hændelser?
 • Har I et varslingssystem med alarmering ved PLOV hændelser?

Hvorfor er det vigtigt at have en beredskabsplan?

Fra det øjeblik I opdager en hændelse, og indtil beredskabet er fremme, er I på egen hånd. Den gennemsnitlige reaktionstid for politiets indsats er mellem 5 og 10 minutter (hele landet 09:20 i 1 Halvår 2019).

Derfor er jeres egen indsats ekstrem vigtigt. Jo mere kvalificeret denne indsats er, jo større er chancen for at begrænse omfanget af hændelsen. 

Politet trekationstider Gns. responstid fra modtaget til fremme pr. politikreds beredskabsplan for PLOV
Kilde: https://politi.dk/statistik/anmeldelser-og-sigtelser

Hvad skal en beredskabsplan indeholde?

Overordnet indeholder en beredskabsplan for PLOV en oversigt over mulige hændelser, og hvordan de skal håndteres.

PLOV hændelser består typisk af 8 faser - fra beslutningsfasen, hvor gerningsmanden indhenter information, til restitutionsfasen hvor der vendes tilbage til normalt drift.

PLOV's 8 faser

PLOV hændelser består typisk af 8 faser - fra beslutningsfasen, hvor gerningsmanden indhenter information, til restitutionsfasen hvor der vendes tilbage til normalt drift.  

En beredskabsplan for PLOV bør også omfatte:

 • En plan for krisekommunikation: En plan for hvordan I vil underrette og kommunikere med f.eks. forældre, lærere, myndigheder og presse.
 • Krisepsykolog: En plan for hvordan I vil hjælpe de involverede i perioden efter hændelsen (brug af krisepsykolog).
 • Plan for instruktion og øvelser: En plan for hvordan I løbende vil træne beredskabsplanens punkter, så ingen er i tvivl om sin rolle.

Action cards
Til hvert punkt i beredskabsplanen udarbejdes funktionsbeskrivelser med tilhørende action cards. Disse action cards beskriver trin for trin, hvordan I skal agere og beskriver den enkelte medarbejders ansvar.

Eksempel på action card

Eksempel på Action Card til beredskabsplan 

Brug af en elektronisk beredskabsplan

En beredskabsplan kan også være elektronisk, hvilket betyder, at eksempelvis elektroniske devices som smartphones mv. anvendes til at sende beredskabsmeddelelser.

Copenhagen Business School (CBS) i København gør aktivt brug af smartphones til at levere beredskabsmeddelelser. Her opfordres alle elever til at tilmelde sig deres SMS-service: ‘Campus Alert’, så CBS  hurtigt og effektiv kan sende beredskabsmeddelelser ud.

Copenhagen Business School (CBS) i København gør aktivt brug af smartphones til at levere beredskabsmeddelelser. Her opfordres alle elever til at tilmelde sig deres SMS-service: ‘Campus Alert’, så CBS hurtigt og effektiv kan sende beredskabsmeddelelser ud.

Brug af tekniske løsninger i beredskabsplanen

Tekniske løsninger spiller en central rolle i de fleste beredskabsplaner, det kan være:

 • Elektronisk adgangskontrolsystem der sikrer, at uønskede personer ikke har adgang
 • Videoovervågning der sikrer, at uønsket eller mistænkelig adfærd opdages og stoppes
 • “Tryk” til alarmering ved PLOV (som man kender det med et ‘brandtryk’ i tilfælde af brand).
 • Elektronisk talevarslingsanlæg der bidrager til effektiv varsling og alarmering 
 • Massenotifikationer hvor netværket anvendes til at sende beredskabsmeddelelser* 

*Massenotifkationer bruges meget i USA, hvor staterne bl.a. anvender massenotifikationer til at informere borgere om f eks. orkanfare o.lign.)

Undgå at beredskabsplanen kommer i brug

Det er altid en god idé at fokusere på, hvad I kan gøre for helt at undgå, at krisesituationer og uheld opstår. Her er det vigtigt, at opbygge en stærk “sikkerhedskultur”, og sørge for, at den bliver dyrket.

Derudover er det af afgørende betydning, at sikkerhedsprocedurer løbende trænes, da disse kun har værdi, hvis personalet kender dem og følger dem.

Kontakt altid en specialist

Vi håber, at denne side har givet dig et indblik i hvad skal du have styr på ift. beredskabsplaner for PLOV.

Denne side skal ikke ses som en facitliste, og der kan være en lang række specifikke forhold der gør sig gældende for netop jeres virksomhed. 

Derfor er vores anbefaling altid, at du taler med en specialist, når I skal have lavet en beredskabsplan.

Har du spørgsmål eller kommentarer til indholdet på denne side eller beredskabsplanlægning generelt, så skriv til os på academy@dk.g4s.com

Gå ikke glip af nyeste viden!

Få automatisk besked når vi udgiver ny viden.

Ja tak, hold mig opdateret!