Reglerne for videoovervågning erhverv

Videoovervågning kan bidrage til et trygt arbejdsmiljø, og sikre din virksomhed mod fx indbrud og hærværk. Men når du anvender videoovervågning, er der en række regler du skal overholde. 

For at sikre dig et overblik over reglerne, har vi samlet en guide med en række generelle regler for brug af videoovervågning.

Privatperson eller virksomhed

Der gælder forskellige regler om du er privatperson eller en virksomhed. Og som udgangspunkt må du lidt mere som virksomhed end som privatperson. 

Som privatperson må du ikke overvåge områder der benyttes til almindelig færdsel fxvejen ude foran dit hus, men udelukkende din private grund. Hvor du som virksomhed gerne må overvåge i det offentlige rum, hvis det overholder lovgivningen.

Denne guide er lavet ud fra Bekendtgørelse af lov om tv-overvågning og tager primært udgangspunkt i reglerne for videoovervågning for erhverv.

Guiden er delt op i følgende afsnit:

1. Videoovervågning som virksomhed
2. Skiltning
3. Opbevaring af optagelser (GDPR)
4. Må du dele overvågningsbilleder?
5. Registrering af kamera

1. Videoovervågning som virksomhed

I må som virksomhed gerne have videoovervågning der filmer jeres indgange og facade, selvom det jo principielt er et område med offentlig færdsel.

Og der kan i nogle tilfælde være undtagelser hvor virksomheder må opsætte videoovervågning på områder med offentlig færdsel udover indgange og facade. 

Det gælder bl.a. overvågning af tankstationer og overdækkede butikscentre - og der gælder også særregler for overvågning af hæveautomater, kasinoer og pengeinstitutter.

Det er vigtigt at slå fast, at uanset om I optager det som overvågningen fanger, eller om billederne blot vises på en tv-skærm, så er I omfattet af TV-overvågningsloven.

2. Skiltning

Anvender I som virksomhed eller privatperson videoovervågning, er der regler for skiltning, I skal overholde. 

Når I overvåger steder/lokaler med almindelig adgang, skal I tydeligt oplyse, at området er overvåget med fx et skilt. 

Eksempel: Har du en butik og anvender videoovervågning, skal du ved indgangen til din butik tydeligt skilte med at I overvåger.

Da reglerne for skiltning kun dækker steder/lokaler med almindelig adgang, er du som virksomhed kun forpligtet til at skilte disse steder. 

Det kan dog være en god idé også at skilte udenfor disse områder, da skiltning kan have en præventiv effekt i forhold til hærværk og indbrud. 

3. Opbevaring af optagelser (GDPR)

Brug af videoovervågning og behandling af personoplysninger er altid omfattet af databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven

I må som virksomhed kun behandle personoplysninger i forbindelse med jeres videoovervågning, hvis det sker inden for rammerne af behandlingsreglerne i databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelsesloven. 

Og billed- og lydoptagelser med personoplysninger, fra jeres videoovervågning skal som hovedregel altid slettes senest 30 dage efter, at de er blevet optaget. I særlige tilfælde, kan der gives tilladelse til, at optagelser opbevares i længere tid. 
Læs mere om reglerne for opbevaring af optagelser på Datatilsynets hjemmeside 

4. Må du dele overvågningsbilleder?

Det er kun politiet der må dele overvågningsbilleder. Og som virksomhed, boligforening eller privatperson må du ikke dele overvågningsbilleder med offentligheden. 

Der er set flere eksempler, hvor erhvervsdrivende har fået bøder for at dele overvågningsbilleder på fx. Facebook. Se: sag fra 2019 hvor en butiksejer fik 5000 kroner i bøde for at dele billeder af butikstyv

5. Registrering af kamera

Har I kameraer opsat udendørs, kan I hjælpe Politiet i deres efterforskning ved at registrere jeres kamera i Politiets kameraregister.

Når politiet efterforsker kriminalitet, kan videoovervågning være af central betydning for efterforskningen.

Rigspolitiet opfordrer derfor alle virksomheder, offentlige institutioner og private borgere, som har udendørs overvågningskamera, at registrere kameraer i deres kameraregister.

Kameraregisteret gør det muligt for Politiet, i forbindelse med efterforskning af strafbare forhold, hurtigt at danne sig et overblik over, hvor der er etableret overvågningskameraer og hvem de kan kontakte.

Kontakt altid en specialist

I denne guide har vi samlet overblik over en række generelle regler for videoovervågning. Der kan dog være en række specifikke forhold, der gælder for din  virksomhed. 

Vores anbefaling er derfor, at du altid bør tale med en specialist inden, I installerer eller opsætter ny videoovervågning i jeres virksomhed. 

Gå ikke glip af nyeste viden!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få automatisk besked når vi udgiver ny viden

Ja tak, hold mig opdateret!