Sikkerhedsrådgivning

Få professionel rådgivning om sikkerhed. Vi kan hjælpe jer med alt fra gennemgang af sikkerhedsprocedurer til at foretage risikovurderinger.

Kontakt os

Du får adgang til et netværk af sikkerhedseksperter

Vi har mange års erfaring med sikkerhedsrådgivning, og har samlet en række af vores bedste kompetencer under titlen G4S Academy Specialists. Disse specialister har hver deres deres særlige kompetenceområder og bliver allokeret til vores rådgivningsopgaver herefter.

Mød specialisterne

Få skabt det bedst mulige beslutningsgrundlag

Academy specialister er personer, som er uddannet til at arbejde med risici i et overordnet perspektiv, og samtidig har unikke kompetencer inden for en lang række specialområder.
Academy specialister hjælper jer med at skabe en klar synergi mellem sikkerhed og forretningsbehov, og rådgiver om alt fra teknisk set-up af løsninger til udvikling og implementering af risk management strategier.

Du er sikret professionel sikkerhedsrådgivning

Alle Academy specialister er certificeret efter kravspecifikationen for Sikkerhedsbranchens ISO certificering for leverandørrådgivning, og eksamineret i deres respektive kompetenceområder.

Udover viden om specifikke sikringstyper, har flere af specialisterne også ekspertviden om en lang række brancher, der gør dem i stand til at yde specialiseret sikkerhedsrådgivning indenfor netop disse brancher.

Rådgivningsydelser

Få et overblik over nogle af de rådgivningsydelser du kan bestille

Trussels- og risikovurderinger

Sikkerhedschefer og sikkerhedsansvarlige bruger ofte ressourcer på bestemte trusler og glemmer andre mere væsentlige trusler. Men det ikke er let at opdage, hvilke trusler der er størst. Især ikke når risikobalancen konstant ændrer sig. Derfor skal vi sikre en fælles forståelse for, hvilke trusler, der er mest relevante. Vi tror på, at vi gennem innovative værktøjer og dialog skaber grundlaget for den bedst mulige sikkerhedsrådgivning.
 
Vores eksperter har specialiseret viden om en lang række brancher. Det gør, at du kan få rådgivning målrettet netop din branche. Her er eksempler på brancher hvor vi yder rådgivning:

 • Kommuner og myndigheder
 • Pharma/medico
 • Byggeri og industri
 • Banker
 • Transport
 • Forsvar/militær
 • Museer
 • Havne og lufthavne
 • IT og Tech

Udarbejdelse af sikkerhedsstrategier

Vi arbejder metodisk i vores analyse af organisationers risikoprofil, og finder hele tiden nye måder at optimere værdien af sikkerhed. 

Vi har en stærkt faglig værktøjskasse med kvalitative og kvantitative metoder og analyseværktøjer, som vi hele tiden opdaterer og udvikler.

Vi hjælper med at skabe en klar strategi og synergi mellem sikkerhed og forretningsbehov.
Sammen finder vi ud af hvilke tiltag der skal fokuseres på, fx minimumskrav til sikkerhed i organisationen, sikkerhedsprocedurer, uddannelse af medarbejdere, sikkerheds-setup såsom tekniske løsninger eller vagtservice, procedure, osv. 
 
For eksempel kan vi hjælpe med at udarbejde en beredskabsplan for hvordan man skal håndtere en pludselig opstået hændelse, herunder:

 • Krisestyringsmanualer udarbejdet til relevante målgrupper, f.eks. ledergruppen, medarbejdere, osv.
 • Aktivitetsplaner, der fokuserer på, hvad I skal gøre, når krisen sker.

Security Awareness workshops

På en arbejdsplads kan der opstå ubehagelige situationer. Derfor er det vigtigt, at medarbejderen har kompetencerne til at tackle dem. Security Awareness handler om at styrke den professionelle tilgang i arbejdet med arbejdsgange, procedurer og stressfyldte situationer, før de opstår og mens de står på.

Vores mange års praktiske erfaring har vist, at mange ansatte står uden de nødvendige redskaber til at håndtere risikofyldte konflikter, fordi de ikke har den fornødne Security Awareness. Mangel på Security Awareness påvirker den akutte konflikthåndtering, men også trivsel i hverdagen og antallet af misforståelser mellem kolleger.

Vi kan træne jeres medarbejdere i forskellige temaer og øvelser, der skræddersys til det specifikke behov i jeres organisation, fx:

 • Teamdynamik, kulturforståelse og samarbejde
 • Kommunikation, konfliktforståelse & stresshåndtering
 • Adfærd, mikrosignaler og kropssprog
 • Signalement af gerningsmand og signalementsblanket
 • Niveauer af awareness og intuition
 • Kontrol af frygt & stress

CASE: ALK-Abelló

 

“Ved at få foretaget en gennemgang af vores sikring med udgangspunkt i en trusselsvurdering, har vi sparet både tid og penge."

- Jacob Kastrup, Facility Manager, ALK-Abelló

 

læs casen

Få mere at vide om vores sikkerhedsrådgivning

Kontakt os

Danskernes fortrukne sikkerhedsvirksomhed