Sikkerhedsmedarbejder til bosteder, institutioner og i psykiatrien

I G4S får du Sikkerhedsmedarbejdere, der er din ekstra ressource på bosteder, opholdssteder, institutioner, psykiatrien, døgntilbud mv. 
Uanset om du har brug for en hjælpende hånd fast, eller ekstra hjælp i pressede periode - så kan du få det hos os.

Kontakt os

Sikkerhedsmedarbejder til institutioner og bosteder

Med en sikkerhedsmedarbejder kan du skabe øget tryghed for personale og beboere.

En sikkerhedsmedarbejder letter presset på det øvrige personale, og er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Det resulterer i et trygt arbejdsmiljø og færre sygemeldinger.

Vores arbejde er at skabe tillid til den enkelte beboer, og derved minimere konflikter og farlige situationer. Derfor starter mange af vores opgaver ved bordtennisbordet og på boldbanen.

Hvad kan en sikkerhedsmedarbejder bidrage med?

En sikkerhedsmedarbejder sikrer personalet en ekstra ressource og kan bl.a. bidrage til

 • Nedtrapning af konflikter
 • Skabe øget overblik for personalet og mindre stress
 • Mindske belastningen på personalet og borgerne
 • Skabe øget tryghed for personalet og borgerne

Hvem er vores sikkerhedsmedarbejder?

Vores team af sikkerhedsmedarbejdere er sammensat af fysisk og psykisk robuste folk, der alle kender til de udfordringer der er på institutioner og bosteder. Tryghedsmedarbejderne er en assisterende funktion til det faste team af pleje- og eller behandlingsmedarbejdere.

Hvordan arbejder en sikkerhedsmedarbejder?

Sikkerhed og tryghed på institutioner opbygges gennem tillid, relationer og samvær. 
Derfor starter mange af vores opgaver på bosteder ved bordtennisbordet og på boldbanen, eller ved at ledsage beboerne på ture ud af huset og ved andre relationsopbyggende aktiviteter.

Kontakt os

Tryghed og øget fleksibilitet på ældreområdet

Vi kan hjælpe jer med at løse en lang række opgaver på ældreområdet. Du kan få mandskab og tekniske løsninger der skaber øget fleksibilitet og mere tryghed for ældre borgere.

Med vores hjælp kan du give ældre borgere mulighed for at blive længere tid i eget hjem, og samtidigt slippe for at opretholde et dyrt døgnberedskab.

Hvordan benytter vi tekniske løsninger på ældreområdet?

Forestil dig en ældre kvinde, der er faldet i sit hjem og ikke kan komme op. Nødkaldet er uden for rækkevidde inde i soveværelset. Men hun skal blot råbe om hjælp, for nødkaldet reagerer på hendes stemme, og sætter hende direkte forbindelse med vores Care-central eller hjemmeplejen.

 

Sensorer kan også hjælpe med at tjekke borgernes helbred og ændringer i vaner. Er fru Jensen stået op? Bliver køleskabet åbnet? Hvis ikke, at det være, at hun glemmer at spise og drikke eller har behov for hjælp.

 

Hvordan kan vores kontrolcentral aflaste jeres døgnberedskab?

 

Nu behøver I ikke længere selv have et døgnberedskab til at modtage opkald og køre ud til borgerne. Vores kontrolcentral er klar til at hjælpe. Vi kan tage over, helt eller delvist, fx ifm. sygdom, nattevagter eller ferier.  Med vores Care-løsning, nyder du og dine kolleger i hjemmeplejen eller sundhedssektoren godt af vores eksisterende infrastruktur og personale. Vi kan f.eks reagere på nødkald pr. telefon og køre fysisk ud på adressen.

Kontakt os

Sikkerhedsmedarbejder til psykiatrien

I G4S får du specialuddannede sikkerhedsmedarbejdere, der medvirker til at skabe og opretholde et sikkert og trygt miljø for personale og patienter i lokalpsykiatrien og distriktspsykiatrien.

Hvilke arbejdsopgaver varetager vores psykiatri-vagter?

Vores sikkerhedsmedarbejdere indgår som en del af personaleteamet og bidrager dermed også til miljøterapien, for at både patienter og personalet, der er på job, kan føle sig sikre og trygge. Vores tese er, at et trygt og sikkert arbejdsmiljø medvirker til lavere sygefravær og mindre personaleudskiftning hos pleje- og behandlingspersonalet.

Vi hjælper med at se og reagere på mulige afvigels­er hos patienten, og indgår i relationer med patienterne, så patienten oplever ligeværdighed og samspil. Det er altsammen med til at nedbringe antallet af eskalerende episoder, og heraf reducere behovet for at anvende tvang. Det skaber et trygt miljø for dine ansatte.

Håndtering af udadreagerende og selvskadende beboere
I psykiatrien kan der være udfordringer med udadreagerende og selvskadende beboere i de såkaldte risikofyldte anbringelser. Det giver et enormt pres på personalet, og resulterer i sygemeldinger, stor medarbejderrotation og et dårligt arbejdsmiljø. 
Den problemstilling kan vores psykiatri-vagter være med til at løse. Psykiatri-vagten træder til når der opstår situationer hvor medarbejdere eller øvrige beboere bliver truet.

Hvad kan vores psykiatri-vagter bidrage til? 

 • Skabe et trygt arbejdsmiljø for personalet
 • Reducere personalefraværet
 • Nedbringe antallet af eskalerende situationer med beboere

Hvem er vores psykiatri-vagter?

Vores medarbejdere bliver specialuddannet i deeskalering og relationsarbejde for at understøtte personalet bedst muligt. Vi benytter samarbejdspartnere med stor faglig erfaring fra psykiatrien til at uddanne vores personale.

CASE: Region Sjælland
"Sikkerhedsmedarbejderne fra G4S har været med til at skabe et mere trygt arbejdsmiljø hos det faste personale. Den øgede tryghed har gjort det lettere at fokusere på det vigtige behandlingsarbejde." - Læs casen

Kontakt os

Opkvalificer dit personale med disse kurser

Udover at få skabt større tryghed og arbejdsglæde med G4S sikkerhedsmedarbejdere, kan du også løfte kompetencerne i din personalegruppen gennem kurser. Formålet er, at udstyre medarbejderne med redskaber de kan bruge til at nedtrappe konflikter og håndtere beboer der udviser truende adfærd.

Målet med den ekstra uddannelse af personalet er, at du får skabt større tryghed i personalegruppen og mere trivsel blandt beboere. Det resulterer i et bedre arbejdsmiljø.

Hvilke kurser tilbyder vi?

 

Du kan bla. få kurser i:

 • Kommunikation, stress & konflikthåndtering
 • Grundlæggende førstehjælp
 • Udvidet førstehjælp
 • Psykisk førstehjælp (krisepsykologisk rådgivning)
 • Brandbekæmpelse
 • Magtanvendelse & lovgivning
 • Supervision (Akut)
 • Håndtering af krænkende adfærd (vold, seksuelt osv.) 
 • Sygdomsforståelse (psykoser og skizofreni)
 • Sygdomsforståelse (Personlighedsforstyrrelser og udadreagerende adfærd)

Kontakt os

✔️Større arbejdsglæde

Du får skabt større tryghed i personalegruppen og mere trivsel blandt beboere. Det resulterer i et bedre arbejdsmiljø.

✔️Trygt arbejdsmiljø

En tryghedsmedarbejder letter presset på det øvrige personale, og er med til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

✔️Mindre personalefravær

Med en tryghedsmedarbejder skaber du øget tryghed for personale og beboere. Det resulterer i færre sygemeldinger.

✔️Færre farlige situationer

Gennem øget tillid til den enkelte beboer skaber vi øget tryghed.
Det minimerer antallet af konflikter og farlige situationer.

Få kvalificerede løsninger

Vores løsninger til institutioner, bosteder og psykiatrien er fleksible og vi kan tilpasse dem efter netop Jeres ønsker og behov.

Ring 70 27 73 62

Kontakt os

DET SIGER VORES KUNDER OM OS