G4S sikkerhedsmedarbejdere skaber øget tryghed i Psykiatrien Region Sjælland

I samarbejde med Psykiatrien Region Sjælland tilknyttede G4S et team af sikkerhedsmedarbejdere til flere af Psykiatriens afdelinger for at forebygge eskalering af voldsomme hændelser og sikre de ansattes tryghed

Behov for mere sikkerhed

I Psykiatrien Region Sjælland havde man behov for hjælp til at håndtere udadreagerende og selvskadende patienter. De fik derfor et team af sikkerhedsmedarbejdere tilknyttet.


Stig Bkgaard Stabschef Psykiatrien Region Sjlland

“Vi havde behov for en samarbejdspartner, der kunne levere professionelle sikkerhedsydelser i samspil med vores sundhedsfaglige personale og dermed understøtte et sikkert miljø for patienter og personale.” - Stig Bækgaard, Stabschef Psykiatrien Region Sjælland

Region Sjælland fik et team sikkerhedsmedarbejdere tilknyttet. Sikkerheds-medarbejderne griber ind når det er nødvendigt, og medvirker til at forebygge eskalering af voldsomme episoder og arbejdsulykker.

Var betænkelig ved om de ville passe ind

I Psykiatrien Region Sjælland var de betænkelige ved om sikkerheds-medarbejderne ville passe ind med det faste personale. Det blev dog hurtigt bragt til skamme:

 

“Med G4S har vi fået en professionel samarbejdspartner, der med situationsfornemmelse og imødekommende adfærd arbejder gnidningsfrit i samspil med vores sundhedsfaglige personale." - Stig Bækgaard, Stabschef Psykiatrien Region Sjælland

 

Skabt øget tryghed

“Der er ingen tvivl om, at sikkerhedsmedarbejderne aktivt medvirker til at opretholde et sikkert miljø for patienter og personale, og hjælper os med at forebygge eskalering af voldsomme episoder og arbejdsulykker. Samtidig viser tilbagemeldingerne entydigt, at tilstedeværelsen af G4S sikkerhedsmedarbejdere har ført til større personaletryghed.” - Stig Bækgaard, Stabschef Psykiatrien Region Sjælland

 

Sikkerhedsmedarbejder løber med det sundhedsfaglige personale

Læs mere om G4S sikkerhedsmedarbejdere

Sikkerhedsmedarbejdere er din ekstra ressource på bosteder, specialtilbud og i psykiatrien. Uanset om I har brug for en sikkerhedsmedarbejder på fast basis eller i en kortere periode, så kan vi hjælpe jer.

LÆS MERE

Læs også: Sikkerhedsmedarbejdere skaber øget tryghed på Bo- og Behandlingscenter Stentoft

På Bo- og Behandlingscentret Stentoft er personalets tryghed steget efter tilknytning af G4S' sikkerhedsmedarbejdere. Læs mere og bliv klogere på hvordan sikkerhedsmedarbejdere kan reducere utryghed blandt personale og patienter.

LÆS MERE