“Med G4S har vi fået en professionel samarbejdspartner, der med situationsfornemmelse og imødekommende adfærd arbejder gnidningsfrit i samspil med vores sundhedsfaglige personale”

- Stig Bækgaard, Stabschef Psykiatrien Region Sjælland

Sikkerhedsmedarbejdere skaber øget tryghed i Psykiatrien Region Sjælland

I Psykiatrien Region Sjælland havde man behov for hjælp til at håndtere udadreagerende og selvskadende patienter. Region Sjælland ønskede en samarbejdspartner, der kunne levere professionelle sikkerhedsydelser og samtidigt indgå i samspil med det faste personale.

Stig Bkgaard Stabschef Psykiatrien Region Sjlland

“Vi havde behov for en samarbejdspartner der kunne levere levere professionelle sikkerhedsydelser i samspil med vores sundhedsfaglige personale, og dermed understøtte et sikkert miljø for patienter og personale.” 
- Stig Bækgaard, Stabschef Psykiatrien Region Sjælland

Region Sjælland fik et team sikkerhedsmedarbejdere tilknyttet. Sikkerhedsmedarbejderne griber ind når det er nødvendigt, og medvirker til at forebygge eskalering af voldsomme episoder og arbejdsulykker.

Var betænkelig ved om de ville passe ind
I Psykiatrien Region Sjælland var man betænkelig ved om sikkerhedsmedarbejderne ville passe ind med det faste personale. Det blev dog hurtigt bragt til skamme:

“Med G4S har vi fået en professionel samarbejdspartner, der med situationsfornemmelse og imødekommende adfærd arbejder gnidningsfrit i samspil med vores sundhedsfaglige personale.”
- Stig Bækgaard, Stabschef Psykiatrien Region Sjælland

Sikkerhedsmedarbejder løber med det sundhedsfaglige personale

Skabt øget tryghed
G4S har bidraget med at skabe øget tryghed for medarbejdere og patienter, og hos Region Sjælland er man mere end tilfredse med samarbejdet:

“Der er ingen tvivl om at sikkerhedsmedarbejderne aktivt medvirker til at opretholde et sikkert miljø for patienter og personale, og hjælper os med at forebygge eskalering af voldsomme episoder og arbejdsulykker. Samtidig viser tilbagemeldingerne entydigt, at tilstedeværelsen af G4S sikkerhedsmedarbejdere har ført til større personaletryghed.”
- Stig Bækgaard, Stabschef Psykiatrien Region Sjælland

Stig Bækgaard Stabschef Psykiatrien Region Sjælland

 
Læs mere om G4S Sikkerhedsmedarbejdere