“Det var vigtigt for os, at vi fik en sikkerhedsmedarbejder tilknyttet, der var ordentligt klædt på til opgaven, og det har vi i sandhed fået”

- Mette Hvidberg-Hansen, Centerleder Bo og Behandlingscenter Stentoft

Øget tryghed på Bo og Behandlingscenter Stentoft

På Bo og Behandlingscenter Stentoft havde man udfordringer med en beboer, der skabte konflikter med personalet og de øvrige beboerne. De havde behov for at kunne afskærme denne beboer, så ingen led overlast eller gener. Centerleder Mette Hvidberg-Hansen kontaktede G4S for hjælp til opgaven.

Støtte til det faste personale

Bo og Behandlingscenter Stentoft fik en sikkerhedsmedarbejder tilknyttet til at støtte det faste personale. Sikkerhedsmedarbejderen griber ind, når det er nødvendigt og optræder deeskalerende så konflikter og farlige situationer minimeres eller helt undgås. 

 

“Det var vigtigt for os, at vi fik en sikkerhedsmedarbejder tilknyttet, der var ordentligt klædt på til opgaven, og det har vi i sandhed fået.” - Mette Hvidberg-Hansen, Centerleder Bo og Behandlingscenter Stentoft 

 

 

Bekymret for hvilket signal det ville sende

På Stentofte var de bekymret for, hvilket signal det ville sende at have en sikkerhedsmedarbejder gående. Det blev dog hurtigt bragt til skamme:

 

“Sikkerhedsmedarbejderen har udvist lydhørhed og respekt overfor rammerne, og indgået som en integreret del af det faste personale. Samtidigt har han vist en dybdegående forståelse for, hvilken helt særlig opgave det er at være på et botilbud, hvor det ikke bare gælder om at ‘vise sig’, men derimod at blende ind i mængden.”- Mette Hvidberg-Hansen, Centerleder Bo og Behandlingscenter Stentoft

 

Skabt øget tryghed

Ifølge centerleder Mette Hvidberg-Hansen, er det hendes klare oplevelse, at tilstedeværelsen af en G4S sikkerhedsmedarbejder har skabt øget tryghed:

 

“Der er ingen tvivl om, at tilstedeværelsen af en G4S sikkerhedsmedarbejder har skabt øget tryghed for pleje- og behandlingspersonalet, og lagt en dæmper på trusler, og dermed bidraget til at bedre miljø for både personale og beboere.” - Mette Hvidberg-Hansen, Centerleder Bo og Behandlingscenter Stentoft

 

Læs mere om G4S Sikkerhedsmedarbejdere