G4S sikkerhedsmedarbejder skaber øget tryghed på Bo- og Behandlingscenter Stentoft

For at skabe mest mulig tryghed blandt de ansatte og beboerne på Bo- og Behandlingscenter Stentoft tilbød G4S at indsætte en sikkerhedsmedarbejder til at hjælpe personalet, når der opstår udfordrende situationer, der kan reducere sikkerheden.

Udfordring med beboer

På Bo- og Behandlingscenter Stentoft havde man udfordringer med en beboer, der skabte konflikter med personalet og de øvrige beboerne. De havde behov for at kunne afskærme denne beboer og fik derfor en sikkerhedsmedarbejder tilknyttet.

 

“Det var vigtigt for os, at vi fik en sikkerhedsmedarbejder tilknyttet, der var ordentligt klædt på til opgaven.” - Mette Hvidberg-Hansen, Centerleder Bo- og Behandlingscenter Stentoft

 

Bekymret for hvilket signal det ville sende 

På Stentofte var de bekymret for, hvilket signal det ville sende at have en sikkerhedsmedarbejder gående. Det blev dog hurtigt bragt til skamme:

 

“Sikkerhedsmedarbejderen har udvist lydhørhed og respekt overfor rammerne, og indgået som en integreret del af det faste personale. Samtidigt har han vist en dybdegående forståelse for, hvilken helt særlig opgave det er at være på et botilbud” - Mette Hvidberg-Hansen, Centerleder Bo- og Behandlingscenter Stentoft

 

Skabt øget tryghed

Ifølge centerleder Mette Hvidberg-Hansen har tilstedeværelsen af en G4S sikkerhedsmedarbejder skabt øget tryghed:

 

“Der er ingen tvivl om, at G4S sikkerhedsmedarbejderen har skabt øget tryghed for pleje- og behandlingspersonalet og lagt en dæmper på antallet af trusler.” Mette Hvidberg-Hansen, Centerleder Bo- og Behandlingscenter Stentoft

Læs mere om G4S sikkerhedsmedarbejdere

Sikkerhedsmedarbejdere er din ekstra ressource på bosteder, specialtilbud og i psykiatrien. Uanset om I har brug for en sikkerhedsmedarbejder på fast basis eller i en kortere periode, så kan vi hjælpe jer.

LÆS MERE

Læs også: Sikkerhedsmedarbejdere skaber øget tryghed i psykiatrien

Bliv klogere på hvordan G4S og Psykiatrien Region Sjælland fik skabt større tryghed og færre konflikter mellem personalet og  patienterne. 

LÆS MERE