Trusselsvurdering af danske detailbutikker og kæder

Vi køber mere og mere online, og detailbutikker er ikke længere kun i konkurrence med andre butikker lokalt.

I dag forventer vi som forbrugere, at butikkerne kombinerer deres fysiske butikker med mulighed for salg online. 

Det betyder også, at trusselsbilledet har ændret sig for mange detailbutikker. For at give dig et overblik, har vi derfor vi lavet en trusselsvurdering af danske detailbutikker.

Resultat af trusselsvurderingen 

Selvom de fleste detailbutikker har fokus på "klassiske trusler" som brand og tyveri, eksisterer der en række andre markante trusler som shitstorms og manglende awareness.

I nedenstående kan du se, hvordan vi vurderer, at de forskellige trusler fordeler sig:

Trusselsvurdering af danske detailbutikker og kæder - g4s academy RisikoRadar

Trusselsvurdering af danske detailbutikker og kæder

Se RisikoRadar Vurdering i stor format ved at klikke på billedet.

Trusselsvurderingen er lavet ud fra G4S RisikoRadar, der er et værktøj til at foretage trusselsvurderinger i et 360 graders perspektiv.

I radaren er der 43 trusler, og hver trussel kan tildeles en score fra 1 til 4:

Score - (inderste felt) repræsenterer det laveste niveau (lav risiko).
Score 4 - (yderste felt) indikerer det højeste niveau (meget høj risiko)

Den grafiske visning af den samlede trusselsvurdering er skabt med det gratis Excel ark vi har udviklet sammen med radaren. Du kan hente Excel arket her >>.

Selve trusselsvurderingen

Trusselsvurderingen har fokus på 4 trusselstyper:

Kriminelle trusler

Terror - score = 1
Der er ikke nogen udpræget terrortrussel for detailbutikker og kæder, og detailbutikker vurderes typisk ikke som et oplagt terrormål. 

Den fysiske lokalitet for butikken kan dog have indflydelse på truslen, da butikkens placering i sig selv kan udgøre et terrormål. D
er kan fx. være en øget terrortrussel for butikker, der ligger på ‘Strøget’, eller i et kendt storcenter etc.

Cyberangreb - score = 2
Cyberangreb kan udgøre en trussel for detailvirksomheder.
Vi oplever, at butikker med større webportaler der sælger kendte mærkevarer ofte udsættes for hackerangreb.

Gennem cyberangreb kan kriminelle skade detailkæden eller de brands, der forhandles - og gerningsmænd kan også bruge cyberangreb til at infiltrere kassesystemer, for at udtrække betalingsoplysninger.

Transport - score = 3
For en detailbutik, er det yderst vigtigt, at modtage sine varer til tiden. Manglende varer betyder ikke blot tab af salg, men kan også skabe en dårlig kundeoplevelse.

Brand - score = 3
En brand er for detailbutikker ofte en katastrofe. Brand er blandt de værste ting en butik kan udsættes for, da butikken ofte mister centrale aktiver. 

Efter en brand er det ikke altid muligt at genoprette tidligere tilstand. Selv hvis det lykkes, betyder den manglende leveringsdygtighed under genopbygningen, at kunderne kan være "skiftet" til en konkurrent.

Vold - score = 2
Vold eller trusler om vold har en negativ indflydelse på arbejdsmiljøet. Og 
I Danmark har vi en køkultur, der til tider skaber konflikter og konfrontationer. 

For detailforretninger i udsatte boligområder, eksisterer der ofte en øget risiko for voldelige hændelser. 

Hærværk - score = 2
Hærværk i detailbranchen ses ofte i form af graffiti og knuste ruder som følge af "grove drengestreger". Selvom dette hærværk ikke nødvendigvis er målrettet den pågældende butik, kan det have store økonomiske konsekvenser og betyde en forringelse af butikkens fysiske fremtoning.

Røveri - score = 3
Antallet af røverier er faldende i større detailbutikker. Det gør dog ikke nødvendigvis truslen mindre, da et hul i sikkerheden kan medføre at antallet af røverier igen stiger. 

Et røveri kan være psykisk hårdt for både kunder og personale der er tilstede, og har ikke kun økonomiske konsekvenser, men kan også have vidtrækkende menneskelige konsekvenser.

Tyveri - score = 2
Detailbranchen mister årligt store beløb som følge af tyveri. 
Da mange detailbutikker arbejder med mange varenumre, er det svært at opdage og dokumentere hændelser.

Svind - score = 3
Det kan være problematisk at håndtere svind, da det er svært at opdage og dokumentere. Svind dækker bl.a. over en medarbejder, der tager en sodavand uden at scanne den ind, eller en medarbejder i kasselinjen, der bevidst undlader at scanne alle varerne ved betjening af bekendte etc. 

Markedstrusler

Konkurrenter - score = 3
Netbutikker bliver ofte beskyldt for at ødelægge de lokale detailbutikker, og detailbutikker konkurrerer i dag på tværs af mange kanaler og platforme. M
ange detailbutikker oplever derfor langt større konkurrence end tidligere. 

Image - score = 3
I et stadig mere konkurrencepræget marked, er image afgørende.
Et dårligt image kan ikke alene betyde tab af omsætning, men kan ultimativt betyde, at en detailbutik/kæde må dreje nøglen om.

Shitstorm - score = 4
Anmeldelsessider og sociale medier har gjort, at forbrugerne har langt større talerør end tidligere. 
Det betyder, at butikker på et splitsekund kan rammes af negativ omtale, som kan udvikle sig til en decideret shitstorm. 

Hvis en shitstorm ikke bliver håndteret korrekt, eller ligefrem ignoreret, kan det få fatale konsekvenser for virksomheden.

Menneskelige trusler

Indsidere - score = 2
I langt de fleste detailbutikker, er man afhængig af mange forskellige mennesker og mellemled - og
 der eksisterer derfor en risiko for, at vigtig forretningsinformation videregives til uønskede kilder. 

Det kan eksempelvis være en medarbejder der ved, hvordan virksomhedens indkøbsmønstre ser ud, og videregiver denne information til en konkurrent mod betaling.

Mangelende awareness - score = 2
Da mange detailbutikker oplever kort ansættelsestid, er alle medarbejdere ikke altid tilstrækkelig bekendt med procedurer og korrekt udførelse af arbejdsopgaver. Derfor kan manglende awareness om procedurer og arbejdsgange udgøre en trussel for mange detailbutikker. 

Fejl - score = 3
Menneskelige fejl ses ofte i detailbutikker. Det kan fx være glemt optælling af forsendelse med manglede varer, eller datovarer som ikke er nedskrevet korrekt. 

Hvad der umiddelbart kan virke som mindre fejl, kan være yderst omkostningstunge - og menneskelige fejl står ofte for størstedelen af “svindet” i en butik. Truslen for menneskelige fejl er ofte mere markant i større butikker, hvor der er stor medarbejderudskiftning.

Informationstrusler

Transmission - score = 3
I detailbutikker kører kassesystemer og udstyr over et opkoblet netværk. Det er derfor vigtigt med en god og sikker forbindelse. Ekspedition og varelagerstyring er afhængig af denne netværksforbindelse, og et nedbrud kan betyde lammelse af driften.

Databeskyttelse - score = 3
Detailforretninger håndterer dagligt mange personers betalingsinformationer, og det er derfor essentielt at have en god databeskyttelse. Samtidigt kan brud på GDPR betyde bøder på op mod 20.000.000 EUR eller op til 4% af virksomhedens samlede globale årlige omsætning.

En organisationsspecifik model

Hvor denne trusselsvurdering peger på en række generelle trusler for danske detailbutikker, er det vigtigt at være opmærksom på, at trusler altid vil være unikke for den enkelte virksomhed.

Derfor anbefaler vi, at I får lavet en trusselsvurdering der tager udgangspunkt i lige netop jeres virksomhed.

Når I har et overblik over hvilke trusler I står overfor, har I skabt et solidt grundlag for at vælge de rigtige sikkerhedsløsninger.

Læs også: Guide: Sådan vælger du de rigtige sikkerhedsløsninger


Har du spørgsmål eller kommentarer til trusselsvurderingen, eller er der vigtige trusler vi helt har glemt? - så skriv til os på academy@dk.g4s.com

 
 

Gå ikke glip af nyeste viden!

Få automatisk besked når vi udgiver ny viden.

Ja tak, hold mig opdateret!