Guide: Sådan vælger du de rigtige sikkerhedsløsninger

Synes du, at det er vanskeligt at finde ud af, hvilke sikkerhedsløsninger I har brug for i jeres virksomhed? Så skyldes det ofte, at I ikke har skabt klarhed om jeres behov for sikring. Læs guiden nedenfor og bliv klogere på, hvordan I vælger de rette sikkerhedsløsninger til jeres virksomhed. 

Så hvordan vælger du de rigtige sikkerhedsløsninger?

Når I definerer, hvad I ønsker at opnå med sikkerhedsløsningen, kan du skabe et kvalificeret beslutningsgrundlag. Det gør dig i stand til at vælge de rigtige sikkerhedsløsninger.

 

Valg af den rigtige sikkerhedsløsning bør altid starte med, at I forstår jeres grundlæggende behov for sikring. Den optimale løsning er derfor 100% individuel for den enkelte organisation. 

 

Her får I 3 simple trin, der hjælper jer med at vælge de rigtige sikkerhedsløsninger:

 

Trin 1 - Sæt fokus på forretningsværdi

Trin 2 - Lav en fælles prioritering af trusler 

Trin 3 - Vælg de rette løsninger

 

Når I følger disse tre trin, sikrer du, at I får mest muligt ud jeres investeringer i sikkerhed, men mere om det senere.

 

Lad mig starte med at forklare, hvorfor det i trin 1 er vigtigt at sætte fokus på den værdi, som sikkerhed skaber.

Trin 1 - Sæt fokus på forretningsværdi

Når I vælger en sikkerhedsløsning, bør I IKKE KUN fokusere på, hvad det er, I ønsker at beskytte. I bør også medtænke hvilke forretningsfordele, I ønsker at opnå. 

 

Eksempel 1Et museum som ved hjælp af et højere sikkerhedsniveau, kan tiltrække større og mere eksklusive udstillinger. Derved får de flere besøgende = øget omsætning.

 

Eksempel 2 - En detailbutik der får skiftet deres mekaniske låse ud med elektronisk adgangskontrol. De er nu sikret bedre nøgleøkonomi, da nøgle kort nemt kan nulstilles og kortlæsere kan omprogrammeres uden udgifter til nye låse.

 

Mange virksomheder bruger ressourcer på sikkerhedsløsninger, der ikke skaber reel værdi for deres forretning. Det skyldes, at de ikke har vurderet den værdi de enkelte tiltag skaber for deres forretning, inden de valgte at implementere løsningen. 

Mere end blot økonomisk værdi

Når du ser på den værdi, som sikring skaber, er det vigtigt at tage højde for, at sikring ofte kan bidrage med mere end blot økonomisk værdi til jeres virksomhed

 

Derfor kan det være nyttigt, at anvende samme opdeling af værdityper som vi kender fra den økonomiske teori.

 

Den tredobbelte bundlinje, peger på tre overordnede værdityper, og alle værdityper kan kobles til den værdi, som sikkerhed skaber:

 

  • Økonomisk værdi

  • Social værdi

  • Miljø værdi 

Lav en liste over, hvad I ønsker at opnå

Udarbejd en liste over, hvad det er I, ønsker at opnå med sikkerhedsløsningen ud fra de tre værdityper.


Til at hjælpe med at definere den værdi sikkerhedsløsningen skaber, har vi udviklet modellen G4S VærdiRadar >>

VærdiRadaren indeholder 18 forskellige værdityper, og kommer med et excel-værktøj, der gør radaren nem at bruge.

Trin 2 - Lav en fælles prioritering af trusler

Du har nu defineret, hvilken værdi I ønsker at opnå med sikkerhedsløsningen og er kommet til trin 2.

Her handler det om at vurdere hvilke trusler og risici I står overfor. Det gør I ved at lave en fælles prioritering af eksisterende trusler.  
Vi oplever ofte, at sikkerhedsansvarlige fokuserer på nogle få trusler, og overser andre væsentlige trusler.


Så for at kunne vælge de rigtige løsninger, er en
fælles prioritering af trusler afgørende.

Du bør samle organisationens forskellige afdelinger

Den bedste måde at få skabt et overblik over aktuelle trusler, er ved at du samler personer fra jeres forskellige afdelinger.
Sammen laver I så en liste over alle de trusler, I står overfor.


Det er en god idé at have mange forskellige afdelinger repræsenteret, da det kan være meget forskelligt, hvordan de enkelte personer vurderer trusler og risici.

Vurder sandsynlighed og konsekvens

Nu er tiden kommet til at prioritere de trusler, I står overfor i forhold til sandsynlighed og konsekvens

 

Dermed får I skabt en fælles prioritering af eksisterende trusler og kan bedre vurdere:

  • Hvilke trusler I bør afværge
  • Hvilke trusler I kun i begrænset omfang bør bruge tid og ressourcer på
  • Hvilke trusler I måske helt kan se bort fra

Til at hjælpe med at skabe et overblik over de trusler I står overfor, har vi udviklet G4S RisikoRadar >>Radaren indeholder 43 forskellige typer af trusler, og kommer med et excel-værktøj, så du nemt kan skabe et overblik over truslerne i jeres virksomhed.

 

Trin 3 - Vælg de rette løsninger

I har nu etableret et overblik over aktuelle trusler og risici og er kommet til trin 3.

 

Her handler det om, hvordan I bedst muligt beskytter jer mod disse trusler, og på samme tid maksimerer den værdi sikring skaber for jeres virksomhed.

Skab et overblik over jeres nuværende løsninger

I dette trin bør du starte med at skabe et overblik over jeres nuværende løsninger.

Ved at få skabt overblik, kan du bedre vurdere, om disse løsninger dækker de trusler, I fandt frem til i trin 2.

Samtidig vil det vise sig, om I kan beskytte jer mod de oplistede trusler ved blot at opgradere jeres nuværende løsninger, eller om I bør investere i nye sikringstyper. 

Alle sikringstyper bør overvejes

I dette trin bør du overveje alle sikringstyper. Der findes overordnet tre sikringstyper, som dækker et utal af sikringsløsninger:


 

Den optimale sikkerhedsløsning bør altid være en kombination af disse tre sikringstyper. Sikring bliver nemlig langt mere effektiv, når du tænker i helheder. 

 

Til at hjælpe med at skabe et overblik over jeres nuværende sikkerhedsløsninger og nye udviklingsområder, har vi udviklet G4S SikringsRadar >>

Konklusion

Valg af den rigtige sikkerhedsløsning bør altid starte med at forstå for jeres grundlæggende behov for sikring.

 

Den optimale sikkerhedsløsning er derfor 100% individuel for den enkelte organisation.

 

Sammensætning af sikkerhedsløsninger på fabrik for den optimale løsning


Billede: En fabrik hvor man ved af kombinere de forskellige sikringstyper har skabt en 360 graders sikkerhedsløsning.

 

Læs også: Dronerne på Esbjerg havn - fremtidens sikkerhed

Målet er nu nået, og dronevagterne er igang. Læs mere, og bliv klogere på hvordan Esbjerg Havn benytter droners videooptagelser, billeder og koordinater til at indsamle værdifuld data, som dokumentation til havnemyndigheder og virksomheder. 

LÆS MERE

Læs også: 5 ting du skal have styr på som sikkerhedsansvarlig

For at opnå succes i rollen som sikkerhedsansvarlig er det nødvendigt at have styr på en række sikkerhedsmæssige og kommunikative områder. Læs mere om hvilke 5 egenskaber du bør mestre, for at opnå størst sikkerhed i din virksomhed.

LÆS MERE

Gå ikke glip af nyeste viden!

Få automatisk besked når vi udgiver ny viden.

Ja tak, hold mig opdateret!