Brandsikring

Mange virksomheder der bliver udsat for en brand må lukke efter skaderne er gjort op. Med en effektiv brandsikring, kan du undgå en brand eller minimere skaderne betydeligt.

Kontakt os

Hør ekspertens anbefalinger

Hvorfor er brandsikring vigtig for din virksomhed?

De fleste forsikringsselskaber stiller krav om, at I som virksomhed har en brandalarm. Ifølge en opgørelse fra Beredskabsstyrelsens hærger op mod 2.000 bygningsbrande hvert år danske virksomheder.

Ved brand risikerer du ikke kun at udsætte din medarbejdere for fare, men risikerer samtidig også, at fx. dit varelager og værdifuld data går tabt. Når din drift går i stå, søger dine kunder et andet sted hen, da du skal bruge tid til at genopbygge virksomheden.

Når du har brandsikring

✔️ beskytter du dine medarbejdere mod brandfare 

✔️ sikrer du dine bygninger

✔️ minimerer du risikoen for driftstop

✔️ minimerer du risikoen for at miste omsætning som følge af brandskader/nedbrændte bygninger


Hvis du ikke har brandsikring

❌ risikerer du at sætte dine medarbejdere i fare

❌ risikerer du, at dine bygninger brænder ned

❌ risikerer du, at værdifuld virksomhedsdata går tabt

❌ risikerer du, at konkurrenter overhaler dig indenom pga. driftsstop

Hvilken brandsikring skal du vælge til din virksomhed?

Der findes en lang række brandalarmer og hvilken brandsikring der passer til netop jeres virksomhed afhænger af en række faktorer som bl.a. det bygnings- og arbejdsmiljø hvori brandmelderen skal side.

 

Er der fx. tale om brandsikring af en restaurant er der en del damp i køkkenet, og derfor et behov for, at brandmelderen kan skelne mellem røgudvikling og damp.

Der gælder også særbehov på et værksted hvor der svejses og derfor udvikles gnister, eller diskoteket der fylder rummet med røg fra en røgmaskine.

Hvorfor er brandsikring vigtigt?

For at sikre dig den rigtige brandsikring, stiller vi bl.a. disse spørgsmål

  • Hvor stor en konsekvensen en brand medfører for din virksomhed?
  • Hvad mister du ved brand fx varelager, produktionsudstyr, servere og computerudstyr
  • Hvilket miljø, skal du sikre fx, er der støv, stegeos, varme, vanddamp? 
  • Hvor lang tid tager det at genetablere det, du har mistet?
  • Hvordan er kravene fra dit forsikringsselskab?

Forskellen på et kravanlæg og et frivilligt anlæg

Når vi rådgiver om brandsikring, skelner vi typisk mellem to typer anlæg 'et kravanlæg' og 'et frivilligt anlæg

Kravanlæg
Et kravanlæg er et anlæg myndighederne kræver opsat for, at du kan få lov at drive virksomhed (se evt. Dansk Brandinstituts regler)

Et frivilligt anlæg
Et frivilligt anlæg vælger du, når du allerede lever op til myndighedernes krav om brandsikring, men ønsker et brandanlæg med flere muligheder.

Eksempel: Du har købt en bygning af ældre dato, hvor der allerede er etableret et godkendt brandanlæg. Det er dog et gammelt anlæg, som ikke lever op til anbefalingerne for moderne brandsikkerhed. Du er således bekymret for, om din virksomhed er ordentligt sikret mod brand, fordi du ved, at konsekvensen er stor, hvis ulykken sker. Derfor får du installeret et nyt frivilligt anlæg.

Har du styr på hvordan du forebygger brand i din virksomhed?

Det er vigtigt, at jeres brandsikring hurtigt opfanger røg eller varmeudvikling - men hvad kan du gøre for faktisk at forebygge, at branden overhoved opstår?

Ofte kan brande undgås ved, at man som virksomhed har en bevidsthed og sætter ind over for de typiske faldgrupper der fører til brand.  

TIl at hjælpe dig med at forebygge brand i jeres virksomhed, har vores eksperter i brandsikring samlet 8 gode råd til hvad du kan gøre.

Læs de 8 gode råd her

 

✔️Hurtig reaktion

Alle vores brandalarmer er koblet direkte til brandvæsenets alarmcentral. Det sikrer dig hurtig udrykning.

✔️Professionel Installation

Vi klarer installationen og hjælper dig med at overholde interne og eksterne krav.

✔️Løbende service

Vi sørger for løbende service, så du altid kan være sikker på, at din brandsikring virker.

Få mere at vide om brandsikring

Ring 70 27 73 62

Kontakt os

Danskernes fortrukne sikkerhedsvirksomhed

“Vi valgte at få installeret G4S røgalarmanlæg i flere af kommunens bygninger. Jeg er meget tilfreds med samarbejdet og kan varmt anbefale G4S til andre.” 

- Anders Pihl-Jensen, Risikokoordinator, Fredensborg Kommune

Læs casen

Vi er bl.a. leverandør af:

Esser fra Honeywell
EBL fra Panasonic
2X fra UTC
FPA-5000 fra Bosch
FX fra Schneider Electric
Protec fra Protec Fire Detection PLC